Gå til sidens hovedinnhold

Ser om skolene kan brukes mer i fritiden

Artikkelen er over 2 år gammel

Tre kommunale etatsjefer skal finne ut om skolene kan brukes mer på fritiden. Morten Stengseng Gulbrandsen mente dette vil være nyttig for mange fritidsaktiviteter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Morten Stenseng Guldbrandsen stiller i sin kronikk av 14. februar spørsmål om hvorfor ikke skolene er åpne for at kulturarbeidere, frivillige lag og andre som vil ta initiativ til små kurs og aktiviteter på den lokale skolen, og oppfordrer til at skolene i større grad gjør tilgjengelig klasserom, musikkrom og formingssaler.

Høsten 2018 la Kulturetaten frem forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og Kommunedelplan for kultur. Begge kommuneplanene legger opp til en større satsning på skolene som nærmiljøarenaer og arenaer for kultur- og idrettsaktivitet.

Etat for bygg og eiendom har samtidig løftet viktigheten av at Fredrikstad kommune har økt fokus på 24/7-bygg, med mål om arealeffektivitet og mer bruk av de lokalene kommunen har. Når det kommer til prosjektering av nye skolebygg skal lokalsamfunnets og kulturlivets interesser også innhentes og vurderes som del av behovskartleggingen. Her er Fredrikstad musikkråd og Fredrikstad idrettsråd viktige dialogpartnere sammen med lokalsamfunnsutvalgene.

Etat bygg og eiendom, Skoleetaten og Kulturetaten har allerede startet en prosess med å se på mulighetene for å gjøre flere skolelokaler tilgjengelig for fritidsaktiviteter. Et ledd i dette er lanseringen av vår nye bookingløsning «Bookup», hvor lag og foreninger kan gå inn å booke tid i gymsaler.

Vårt felles mål er at skolene skal være trygge og attraktive arenaer for barn og unge, til bruk også i fritiden.

Tilgangen på skolelokaler er foreløpig noe begrenset, men det arbeides med å gjøre flere lokaler bedre tilgjengelige for mer allsidig bruk. Skolekorpsene har også kommet med et ønske om å kunne benytte skolelokalene i skoleferier og på høytidsdager, en tid skolebygg i utgangspunktet ikke er tilgjengelige.

Til syvende og sist handler dette om både praktiske og økonomiske forhold. Dagens skolebygg er rigget slik at det er vanskelig å gi tilgang på deler av byggene. Erfaringsmessig er det dessverre slik at hærverk og tyverier forekommer relativt hyppig. For Skoleetaten har dette derfor noen praktiske sider som vi må finne gode løsninger på.

For Etat bygg og eiendom er dette også et økonomisk spørsmål, da dette fordrer ressurser til en vaktordning som kan gi tilgang på nøkler eller koder, svare på spørsmål etc. Når det gjelder bruk av lokaler i feriene er dette et vesentlig økonomisk spørsmål da oppvarming/ventilasjon skrus vesentlig ned i ferier og i høytider for å spare strøm og driftskostnader. Dette er en del av innsparingene som etat Bygg og eiendom er pålagt å gjennomføre.

Stenseng Guldbrandsen peker også på kulturskolens rolle i skolen. Også her arbeider Skoleetaten og Kulturetaten med å tilrettelegge for breddeaktivitet i regi av kulturskolen, organisert i forlengelsen av skoletiden og lokalisert til skolene. Temaet vil bli belyst i en egen kronikk av rektor ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Vi oppfatter Stenseng Guldbrandsens innspill som interessante og mener det er viktig at dette blir drøftet nærmere. Vårt felles mål er at skolene skal være trygge og attraktive arenaer for barn og unge, til bruk også i fritiden.

Kommentarer til denne saken