Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet alene om å si nei til sentralisering av tingrettene

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Ek, Sp: – Fredrikstad og de tre andre byene Østfold står i fare for å miste sin lokale tingrett til fordel for en større tingrett på et til nå ukjent sted i fylket.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I siste møte i formannskapet den 27.06.2019 forelå en høringssak om sammenslåing av tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Dette på bakgrunn av at Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt et forslag på høring om å slå sammen tingrettene i disse byene.

Fredrikstad Senterparti ble alene om stemme mot den positive høringsuttalelsen som Fredrikstad kommune sendte. Målet med sammenslåingen var å samle kompetanse og for å øke spesialisering, kapasitet og fleksibilitet. Med dette som bakteppe har Regjeringen i lengre tid og over flere år, sulteforet budsjettene til domstolene og lagt opp til en massenedleggelse av tingrettene i landet.

For det andre kan ikke domstolene sammenliknes med en produksjonsbedrift der ledelsen (regjering og domstoladministrasjonen) til enhver tid kan bestemme produksjonsvolumet og antall saker.

Nylig satte regjeringen ned en domstolskommisjon med et tydelig mandat om å legge ned domstoler. Dette til tross for at de små domstolene leverer høy kvalitet og er vel så effektive som de store domstolene. Men likevel vil Regjeringen dem til livs. Kniven er i ferd med å nærme seg strupen på de små og mellomstore domstolene i landet.
Konsekvensen blir da at både Fredrikstad og de tre andre byene Østfold står i fare for å miste sin lokale tingrett til fordel for en større tingrett på et til nå ukjent sted i fylket.

Senterpartiet i Fredrikstad er mot dette forslaget med to begrunnelser. For det første er det urealistisk å tro at én stor tingrett i Østfold vil få fire ganger så stor kapasitet som de fire eksisterende tingretter nå har til sammen. En skjult nedbygging synes å være en agenda bak dette. En lengre reisevei for ansatte og dommere blir også en negativ effekt.

For det andre kan ikke domstolene sammenlignes med en produksjonsbedrift der ledelsen (regjering og domstolsadministrasjonen) til enhver tid kan bestemme produksjonsvolumet og antall saker. Dette har vel også vist seg i praksis i den siste tiden der saker hoper seg opp ved domstolene. En undersøkelse fra NRK (7. juni 2018) viste at det blir gitt strafferabatt i mer enn hver femte straffesak i norske tingretter. Lang liggetid hos politi og domstoler var den vanligste årsaken. Dette er ikke en samfunnsmessig god sak.

Antall saker og produksjonsvolumet produseres selvsagt av antall innbyggerne. Antall innbyggere øker imidlertid stadig og antall saker øker stadig vekk. Jeg minner også om at vi har en spredt innbyggerstruktur her i landet. Det er derfor innbyggerne og ikke Regjeringen og domstolsadministrasjonen som skal dimensjonere antall domstoler og tingretter. Domstolene er et organ som skal understøtte det norske samfunn og folket i landet der de bor.

Senterpartiet ønsker at domstolene blir liggende der de ligger i dag med en historisk spredt struktur – nær folk.
Antall ansatte i domstolene blir selvsagt dimensjonert som en følge av dette. Selvfølgelig skal også domstolene administreres og drives effektivt. En eventuell ledig saksbehandler kapasitet på et sted kan imidlertid enkelt utnyttes på et annet sted med dagens digitale verktøy.

Senterpartiet ønsker at domstolene blir styrket totalt sett og ikke slik som Regjeringen legger opp til ved å legge ned de små domstolene og styrke de store med et kutt som resultat.

Les også

Østfold må få beholde domstolene, utsett høringsfristen til etter valget

Kommentarer til denne saken