Fredriksstad Blad skal hedre en person, gruppe eller organisasjon som fortjener en ekstra påskjønnelse i 2022.

Årets navn i Fredrikstad er en pris der leserne avgjør hvem som vinner. Nå trenger vi innspill til kandidater.

Kom med ditt forslag i skjemaet i bunnen av saken. Hvem fortjener å motta Fredriksstad Blads pris Årets navn i Fredrikstad?

Prisen skal gå til en person, gruppe eller organisasjon som har gjort en ekstraordinær innsats i 2022.

Nå vil FB ha din hjelp til å komme med forslag til kandidater. Hvem synes du fortjener utmerkelsen? Send inn ditt forslag – med en god begrunnelse. Du kan sende inn så mange forslag du bare vil.

FB-redaksjonen vil vurdere alle innkomne forslag og til slutt nominere fem stykker til prisen. Da kastes ballen ut til leserne igjen, som i en avstemning skal kåre Årets navn i Fredrikstad 2022.

Får du ikke opp skjemaet under, kan du også klikke deg inn her.

I fjor var det Korona- og vaksinasjonssenteret som stakk av med seieren. Pandemibekjemperne danket ut både artist Petter Bjørklund Kristiansen, Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård og FFKs gatelag i kåringen.

Og da Årets navn i Fredrikstad ble kåret for første gang i 2020, var det Stian Thorbjørnsen som vant med nesten en tredjedel av de 10. 000 stemmene som kom inn.

Årets navn i Fredrikstad – prisvinnere

2021: Korona- og vaksinasjonssenteret

2020: Stian «Staysman» Thorbjørnsen