Vi mister for mange til selvmord i Norge. I mange europeiske land er det den ledende dødsårsaken blant gutter og jenter i aldersgruppen 15–24 år. Dette gjør selvmord til et samfunnsproblem, og som kirke er vi pliktet til å bidra til et åpent samfunn hvor vi våger å bry oss, våger å snakke om det og våger å be om hjelp til å leve.

Søndag 10. september markeres FNs verdensdag for selvmordsforebygging i gudstjenesten i Glemmen kirke klokken 11.00. Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, kommer på besøk. Han skal delta i gudstjenesten og fortelle om deres arbeid under kirkekaffen. Kirkens SOS er en viktig aktør i selvmordsforebygging, organisasjonen møter alle typer mennesker som står i vanskelige livssituasjoner og som trenger noen å snakke med.

Onsdag 13. september markeres dagen i Fredrikstad på ulikt vis, blant annet med en gåtur kl. 1030 fra Fontenehuset i sentrum til Håpets Katedral. Her får vi høre en appell fra sogneprest Hege Fagermoen og leder i Dialogforum, Tariq Alsagoff. Ta gjerne med deg en oransje rose og marker din støtte på denne viktige turen.

Mer informasjon om disse og andre arrangement finner du på nettsidene til LEVE, https://leve.no/verdensdagen/