Søndag 17. februar skriver Kjell Tveter i Fredriksstad Blad om Pride, kjønnsmangfold og organisasjonen FRI. Tveter skriver at de menneskene som mener at Pride er en støtte til homofile tar feil, og at det derimot er en støtte til organisasjonen FRI. Videre skrives det om det økende fokuset på kjønnsmangfold i samfunnet, og hvordan forfatteren av leserinnlegget mener dette vil føre til mer usikkerhet blant mennesker.

Jeg vil starte med å si at ja, Kjell Tveter, du har rett i at FRI er en organisasjon som flere steder i landet arrangerer Pride og at ved å gå i Pride vil man støtte denne organisasjonen. Jeg har gått i Pride flere ganger og er veldig stolt av å kunne støtte en organisasjon som kjemper for at alle mennesker skal kunne leve like fullverdige liv. Som du selv skriver i leserinnlegget ditt så «har FRI som motto at alle former for seksualitet er likeverdige, og skal leves fullt ut.» Å se hvordan du prøver å vri dette om til noe negativt er skuffende lesning.

Finnes det forskning eller statistikk som beviser at et lesbisk par er dårligere på å oppdra et barn enn en mor og en far?

For vi lever i 2019. Mennesker er ulike og samfunnet er i konstant endring. Det er mye vanligere å ha venner eller bekjente som er åpent homofile eller trans nå, enn det var for 20 år siden. Jeg har full forståelse for at det kan være nytt for mennesker som ikke har vokst opp på 1990- eller 2000- tallet. Men alder er ikke en unnskyldning for å forskjellsbehandle mennesker som ikke er akkurat lik en selv.

Ukentlig kan man lese i nettaviser at folk blir mishandlet, mobbet og diskriminert på grunn av sin seksuelle legning. Det er ikke heterofile, hvite mennesker som blir utsatt for dette, for å si det sånn. Det er de samme hver gang. Det er han gutten i parallellklassen som er homofil, eller ho på den ene festen som viser seg å være lesbisk. Det er de som er transseksuelle eller de som velger selv hvilket kjønn de ønsker å identifisere seg med.

Det er dem du, Kjell Tveter, skriver at «kan påvirke samfunnet negativt.» Det er de menneskene som hver dag blir hetset fordi de er seg selv.

Tveter retter også fokuset mot denne kampen mot mor-far-barn-relasjonen. For det første så er ikke dette en kamp mot den relasjonen. Ingen har noe imot familier bestående av en mor, far og et barn. Kampen handler om at det faktisk går an at en familie består av foreldre av samme kjønn. Kampen handler om at ingen familier skal være mindre verdt enn andre. Alle familier må ikke ha en mor og en far for å kunne ses på som en «ordentlig familie».

For hva er egentlig en ordentlig familie? Jeg vil si at en ordentlig familie består av mennesker som bryr seg om hverandre, der foreldrene behandler barnet på en god måte. Jeg vil gjerne høre argumentene Tveter legger til grunn når han skriver at en dystopisk familie kan påvirke samfunnet negativt og at mange slike familier blir et sosialt problem.

Er det slik at det finnes forskning eller statistikk som beviser at et lesbisk par er dårligere på å oppdra et barn enn en mor og en far? Det eneste problemet jeg kan komme på når det kommer til familier med for eksempel homofile foreldre – er at barna kan bli utsatt for mobbing. Paradoksalt nok, så understreker dette bare mitt poeng. Unge mennesker – født uten fordommer – får overført holdninger fra både familie og samfunnet for øvrig. Det er å bekjempe nettopp disse holdningene Pride handler om.

Om noen måneder er det Pride. Det eneste positive jeg fikk ut av å lese dette leserbrevet er en enorm glede over at det arrangeres Pride så mange steder i landet vårt. Jeg skal selvfølgelig gå i Pride – for dem som blir utsatt for diskriminering på grunn av sin seksuelle legning og for dem som ønsker å bytte kjønn og blir mobbet for nettopp det.

Jeg skal gå i Pride for alle de som føler de ikke kan være den de er født til å være. Og ja, det er jeg veldig stolt av!