Man skulle kanskje tro at de alvorlige varslersakene, en ubehagelig sykehjemsdebatt og manglende vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor – for å nevne noe – ville ramme Fredrikstad Arbeiderparti, men partiet holder stand med en oppslutning på 46,4 prosent på meningsmålingen Sentio har utført for Fredriksstad Blad. Det er imponerende når Oslo Arbeiderparti får 19,6 prosent på den siste meningsmålingen (kilde: Verdens Gang 28. august), og Arbeiderpartiet er på vei mot sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg på lenge.

Partiets sterke stilling skyldes naturligvis flere faktorer. Fredrikstad Arbeiderparti har en tydeligere politikk enn mange av de andre partiene, kan vise frem en stor bredde av politikere og ikke minst har en ordfører som er synlig, flink polemiker, representativ og godt likt. At Arbeiderparti nå tar etter Rødt og angriper velferdsprofitørene, er trolig en god sak for partiet. Trygghet i helse- og sosialsektoren er viktig for alle, og regjeringspartiene har ikke klart å møte den retoriske utfordringen fra venstresiden. Argumenter om valgfrihet og mangfold overkjøres av påstander om at velferdsprofitørene «stjeler» skattepengene våre, særlig ved å gi sine ansatte dårlige økonomiske betingelser. Nå bruker Jonas Gahr Støre Moss kommune som eksempelet på hvordan Arbeiderpartiet måtte ordne opp etter Høyre og de andre partiene.

Det er lett å forstå den politiske frustrasjonen andre politikere møter når de støter på den mastodonten Arbeiderpartiet og LO utgjør.

At Fredrikstad kommune kommer dårlig ut når det gjelder kjøp av private tjenester, sier den lokale LO-lederen Vidar Schei, som sitter i Arbeiderpartiets bystyregruppe, at han er stolt av, ifølge Fredriksstad Blad 10. juli. «Høyre holder innbyggerne for narr! Deres store plan vil kun noen store multinasjonale selskaper tjene på. Du og jeg, innbyggerne, blir taperne». Sier Schei. Men virkeligheten er at samfunnet er basert på et samarbeid mellom den offentlige, frivillige og private sektor, og ifølge en rapport Oslo Economics har utarbeidet for Virke, kan økt bruk av private innen hjemmetjenester, bidra til en samfunnsøkonomisk verdi av i størrelsesorden 4,1 til 4,6 milliarder kroner i året, eller 57,9 milliarder for perioden 2018–2030 – det dobbelte av hva det kostet å bygge nye Ahus, St. Olavs sykehus og Sykehuset Østfold.

Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO, som har 15.000 medlemmer i Fredrikstad, har åpenbart stor betydning for Arbeiderpartiets oppslutning. Som medlem av Demokratifinansieringsutvalget, mente jeg det var nødvendig å ta et oppgjør med Høyres og Fremskrittspartiets forsøk på å innføre en lov som skulle begrense samarbeidet, fordi enhver organisasjon må stå fritt til å samarbeide med hvilket som helst parti. Hvor politisk klokt det er, er en annen problemstilling. Men at Arbeiderbevegelsen – partiet og fagbevegelsen – har hatt stor betydning for utviklingen av velferdssamfunnet, er det liten tvil om, selv om velferdsstaten langt fra er arbeiderbevegelsens verk alene.

Samtidig er det lett å forstå den politiske frustrasjonen andre politikere møter når de støter på den mastodonten Arbeiderpartiet og LO utgjør. Selv om Arbeiderpartiets politikere ikke alltid er enige med LO, vet de godt at de er avhengig av LOs støtte. I et usedvanlig skarpt innlegg i Fredriksstad Blad 26. august – under tittelen Stem! – Stem hva dere vil bare ikke Ap! – gir KrFs førstekandidat Lino Lubiana uttrykk for denne frustrasjonen når han hevder at et stort Ap «ødelegger en lokalpolitisk debatt og en god demokratisk prosess» fordi partiet «ikke trenger å argumentere for sin sak». «Det gir oss ikke gode løsninger på viktige forvaltningsområder som næring, verdiskaping, helse, skole, breddeidrett og klima», hevder Lubiana.

Det er farlig hvis pluralismen – som er nedfelt i ethvert representativt demokrati – undertrykkes ved at politikere og interesseorganisasjoner opptrer som de forvalter sannhet på «folkets» vegne. I sin ytterste konsekvens er det en rå form for populisme som vender seg mot demokratiske tradisjoner. Men i den aktuelle situasjonen, er det samtidig grunn til å undres over hvorfor ikke de borgerlige partiene har samlet seg foran dette valget, utfordret flertallet og gitt beskjed om at de er klare til å ta over!