Seks bøtelagt etter UP-kontroll

Torsdag ettermiddag, ved 14-tiden, gjennomførte UP en laserkontroll.