Alle partier har en felles målsetting om flere sykehjemsplasser. Målet er fastlagt, og det er ikke noen stor politisk uenighet om dette. At nye Onsøyheimen skulle utvides, har ligget i kortene i lang tid og må sees i sammenheng med nedleggingen av Emil Mørchs Minne. Det har også vært påpekt fra leder for regulerings- og byggesaksavdelingen, Anna Auganes, at det burde utarbeides ny reguleringsplan. Ikke bare fordi det er lovmessig, men også for å gi trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne.

På ett eller annet punkt svikter det. Slik plan blir ikke igangsatt. Dette til tross for at nye Onsøyheimen ikke akkurat kommer som en overraskelse. I stedet blir planutvalget møtt med et sakskompleks hvor de presses til å si ja til et hav av dispensasjoner. Dette for å ikke miste tid og mulighet for finansiering.

I Onsøyheim-saken stemte Høyre for, men la frem et tilleggsforslag der det ble fremmet sterkt kritikk av saksgangen og hvor det ble bedt om å sette i gang med tiltak som kunne redusere skadepotensialet i situasjonen.

At kommunen skal gi dispensasjoner til seg selv som de åpenbart ikke ville gitt andre, er betenkelig både rettslig og prinsipielt. Akkurat samme problemstilling var oppe i sist planutvalgsmøte like før jul. Da gjaldt saken sju boliger for personer med særskilte behov. Det var da samme argumentasjon. Dette var viktig og hastet. Flertallet i planutvalget mente da at en kunne se bort ifra reguleringsplanen og dispensere siden det var så viktig.

Høyre stemte imot dette. Ikke fordi vi var uenig i behovet for boliger eller formålet, men fordi vi er uenig i at kommunen skal tillegge seg andre spilleregler enn det som forventes av innbyggerne. Dispensasjonsadgangen skal være en snever unntaksbestemmelse, og ikke noe som kan benyttes for å bøte på dårlig planlegging. I Onsøyheimen-saken stemte Høyre for, men la frem et tilleggsforslag der det ble fremmet sterkt kritikk av saksgangen og hvor det ble bedt om å sette i gang med tiltak som kunne redusere skadepotensialet i situasjonen. Dette var ikke flertallspartiene med enig i.

Dette handler ikke om å være for eller mot sykehjemsplasser, eller for eller mot boliger for vanskeligstilte personer for den saks skyld. Vedtaket om Onsøyheimen er fullt av vesentlige dispensasjoner. Så fullt at min personlige spådom dessverre er at fylkesmannen vil oppheve vedtaket. Da må kommunen rykke tilbake til start å gjøre som alle andre. I så fall har Ottesen (Ap) & co. surret bort verdifull tid for byens syke pleietrengende.

Jeg håper virkelig jeg tar feil!

Les også

Er byens politiske ledelse hevet over loven?