Se, så fin Smertustøtta har blitt

Området er så godt som ferdig. Det mangler bare beplantning rundt Smertustøtta som har gjennomgått en forvandling.