Fredrikstad kommune overvåker vannkvaliteten på 14 utvalgte badeplasser i sommersesongen. Disse er merket av i badevannskartet på kommunens nettsider.

Badevannsprøver tas hver 14. dag i sommersesongen. Resultatene fra prøvetakingen oppdateres ukentlig.

Tre fargekoder

Kommunen har tatt prøver av badevannet både i uke 22, 23 og 24 og alle de 14 badeplassene er nå kontrollert. Alle prøvene har fått fargekoden grønn.

Det betyr at vannkvaliteten er god.

Om man bruker gul fargekode, betyr det at vannkvaliteten er mindre god, mens rød fargekode betyr at vannkvaliteten ikke er akseptabel.

I uke 22 og uke 24 ble badevannskvaliteten målt på Foten. Begge prøvene viste god kvalitet.

Foten er også den eneste av Fredrikstads badeplasser som har fått det internasjonale miljøsertifikatet Blått flagg.

I uke 23 ble det tatt prøver følgende steder:

 • Tangen på Kråkerøy
 • Enhuskilen på Kråkerøy
 • Smertudammen på Kråkerøy
 • Humlekjærstranda i Torsnes
 • Bevø i Torsnes
 • Vispen i Skjærviken
 • 3. dam i Bjørndalen
 • Samhold på Rolvsøy ved Visterflo

I uke 24 ble det tatt prøver følgende steder:

 • Faratangen i Onsøy
 • Foten i Onsøy
 • Djupeklo i Onsøy
 • Mærrapanna i Onsøy
 • Solviken i Onsøy
 • Lervik i Onsøy

Les også

Nå venter sol, sol, sol! Her er 60 flotte badesteder – rett utenfor døra

Måler tarmbakterier

Vannkvaliteten måles ved å finne antall tarmbakterier i vannet, og måleenheten som brukes er CFU.

Med under hundre CFU er vannet rent, og grønnmerket.

Ved over 1000 CFU blir badevannet rødmerket, og det blir anbefalt å holde seg unna bading i det aktuelle området.

Når kommunen måler mellom 100 og 1.000 slike enheter, er vannet godkjent. Men jo nærmere 1.000 enheter prøvene viser, jo nøyere blir badestedet fulgt opp med nye prøver.

Tester ikke for alt

Det finnes også noen bakterier kommunen ikke tester badevannet for, men som kan utgjøre fare for enkelte.

Høye temperaturer over lang tid kan nemlig gi bakterier som vibrio og shewanella i vannet. Smitte kan skje ved bading med åpne sår (inkludert nylige tatoveringer).

Personer med påvist immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner), eldre personer, og personer med leversykdommer eller hemokromatose er spesielt utsatt, forklarer kommunen på sine nettsider.