Se opp for rådyr på veien: Flest ulykker i årets siste tre måneder

I fjor ble det registrert 202 påkjørsler av vilt i Fredrikstad. En veistrekning på Kråkerøy peker seg spesielt ut, viser en oversikt fra Miljødirektoratets hjorteviltregister.