Gå til sidens hovedinnhold

Se frem mot skolehverdagen etter koronaen. Sats på læreren

«Fristen for å søke er 1. mars. Vi ønsker lykke til med videreutdanningen for alle som tar fatt på den.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lærerne i Fredrikstad gjør en uvurderlig innsats i den tiden vi er inne i nå. Ikke bare sørger de for at elevene får den kunnskapen de har krav på, men lærere og skoleansatte sørger også for å opprettholde en så normal hverdag for barn og unge som mulig. Det er særdeles viktig i en unormal tid. Samtidig er det viktig at vi også ser frem mot en skolehverdag etter koronaen.

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby sier det slik: «Lærere med solid faglig kompetanse er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer mer». Det er et grunnprinsipp i Venstres skolepolitikk, og for regjeringen har dette vært et satsingsområde i flere år. Bare i år er det satt av 1,6 milliarder kroner til å løfte kompetansen for lærere som trenger faglig påfyll.

For Venstre lokalt i Fredrikstad er det et sentralt mål for skolepolitikken at Fredrikstad-skolen når det nasjonale målet om faglig fordypning. Alle lærere må oppfylle kravet om faglig fordypning i de fagene de underviser i innen 2025. Dette er et ansvar som ligger på Fredrikstad kommune som skoleeier. Alle som trenger det må få mulighet til å gjennomføre nødvendig videreutdanning. Det er det veldig mange som ønsker, og det er viktig for den enkelte lærer og for elevene.

De aller siste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at Fredrikstad-skolen fremdeles har en vei å gå, selv om vi ligger noe over landsgjennomsnittet. Én av fire lærere som underviser i matematikk, én av fem som underviser i engelsk og 14 prosent av dem som underviser i norsk, har ennå ikke fordypning i disse fagene. Totalt dreier det seg om over 200 lærere i Fredrikstad-skolen. Dette må senest være på plass innen 1. august 2025, og for Fredrikstad er det altså bare tiden av veien. Det må en klar plan på plass for å nå målet, og for hvordan de som ennå ikke har fått muligheten til videreutdanning, og som trenger det, skal få det.

Venstre oppfordrer alle lærere i Fredrikstad som har behov for faglig fordypning benytter seg av sjansen og søker om videreutdanning etter at det er åpnet for det fra 1. februar. Fristen for å søke er 1. mars. Vi ønsker lykke til med videreutdanningen for alle som tar fatt på den.

Samtidig ønsker vi å si takk til alle lærere for den uvurderlige innsatsen dere har lagt ned, og hele tiden legger ned for Fredrikstad-samfunnet. Dere tar hånd om fremtiden vår, barn og unge, hver eneste dag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.