Lærerne i Fredrikstad gjør en uvurderlig innsats i den tiden vi er inne i nå. Ikke bare sørger de for at elevene får den kunnskapen de har krav på, men lærere og skoleansatte sørger også for å opprettholde en så normal hverdag for barn og unge som mulig. Det er særdeles viktig i en unormal tid. Samtidig er det viktig at vi også ser frem mot en skolehverdag etter koronaen.

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby sier det slik: «Lærere med solid faglig kompetanse er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer mer». Det er et grunnprinsipp i Venstres skolepolitikk, og for regjeringen har dette vært et satsingsområde i flere år. Bare i år er det satt av 1,6 milliarder kroner til å løfte kompetansen for lærere som trenger faglig påfyll.

For Venstre lokalt i Fredrikstad er det et sentralt mål for skolepolitikken at Fredrikstad-skolen når det nasjonale målet om faglig fordypning. Alle lærere må oppfylle kravet om faglig fordypning i de fagene de underviser i innen 2025. Dette er et ansvar som ligger på Fredrikstad kommune som skoleeier. Alle som trenger det må få mulighet til å gjennomføre nødvendig videreutdanning. Det er det veldig mange som ønsker, og det er viktig for den enkelte lærer og for elevene.

De aller siste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at Fredrikstad-skolen fremdeles har en vei å gå, selv om vi ligger noe over landsgjennomsnittet. Én av fire lærere som underviser i matematikk, én av fem som underviser i engelsk og 14 prosent av dem som underviser i norsk, har ennå ikke fordypning i disse fagene. Totalt dreier det seg om over 200 lærere i Fredrikstad-skolen. Dette må senest være på plass innen 1. august 2025, og for Fredrikstad er det altså bare tiden av veien. Det må en klar plan på plass for å nå målet, og for hvordan de som ennå ikke har fått muligheten til videreutdanning, og som trenger det, skal få det.

Venstre oppfordrer alle lærere i Fredrikstad som har behov for faglig fordypning benytter seg av sjansen og søker om videreutdanning etter at det er åpnet for det fra 1. februar. Fristen for å søke er 1. mars. Vi ønsker lykke til med videreutdanningen for alle som tar fatt på den.

Samtidig ønsker vi å si takk til alle lærere for den uvurderlige innsatsen dere har lagt ned, og hele tiden legger ned for Fredrikstad-samfunnet. Dere tar hånd om fremtiden vår, barn og unge, hver eneste dag.