Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Østfold Høyre, skriver i sitt innlegg i en rekke østfoldaviser at opprettelsen av det statlig eide aksjeselskapet Nye Veier har gitt staten 59 milliarder i reduserte kostnader og økt nytte, og at en nedleggelse vil være en katastrofe for norsk samferdselspolitikk.

Schou forklarer: «Med forutsigbare økonomiske rammer planlegger og bygger selskapet veier effektivt og rimelig, og blir ofte ferdig med prosjekter før tiden. De viser at nytenkning og innovasjon, med sunn konkurranse er til det beste for fellesskapet.»

Det er tydelig at en sentral forskjell mellom Nye Veier og Statens vegvesen, er at Nye Veier får forutsigbare økonomiske rammer. I praksis gjøres dette ved at regjeringen har tildelt selskapet en såkalt «investeringsportefølje» på 530 km ny riksvei, hvorav null km i Østfold.

Etter åtte år med Erna Solberg som statsminister, er det tydelig at regjeringen ikke vil gjøre noe som helst hvis ikke det samtidig kan opprettes nye statlige selskaper som lekekonkurrerer med hverandre.

Regjeringen har så å si garantert at denne porteføljen skal bygges og at det tilføres en fast sum til Nye Veier i året. Dette betyr at Nye Veier kan optimalisere staben sin til et fast fagmiljø og inngå langvarige samarbeid med leverandører som kan spesialisere seg på vei.

Man trenger ikke å opprette et eget statlig selskap med egne milliondirektører for å gjennomføre denne typen reformer. Det er fullt mulig å endre Statens vegvesen, istedenfor å opprette en ekstra administrasjon, inkludert milliondirektører og PR-folk.

Hvordan kan flere milliondirektører og en deling av fagmiljøet innen veibygging gi en bedre utnyttelse av fellesskapets ressurser? Hvorfor må man i dag ha et statsduopol for noe som man for 100 år siden fint klarte med et statsmonopol?

Store deler av det norske jernbanenettet ble faktisk bygd ut med lignende rammevilkår som Nye Veier har i dag. Stortinget ga en jevn strøm med nye prosjekter og man kunne etablere en god kompetanse på jernbanebygging i Norge. Man så også på lengre strekninger i sin helhet, noe som står i sterk kontrast med sittende regjerings styring av jernbanen.

Det er ganske utrolig at en regjering som er så opptatt av effektivisering på vei gir fullstendig blaffen i effektivisering av jernbanen. Etter åtte år med Erna Solberg som statsminister, er det tydelig at regjeringen ikke vil gjøre noe som helst hvis ikke det samtidig kan opprettes nye statlige selskaper som lekekonkurrerer med hverandre. Heldigvis er opposisjonen årvåkne for dette og spesielt Arbeiderpartiet har satt søkelyset på dette.

Ingjerd Schou mener at å legge ned Nye Veier AS vil være en katastrofe for norsk samferdselspolitikk. Dvs. at det vil være en katastrofe å slå sammen to statsduopol til et statsmonopol. Dette må bety at norsk samferdselspolitikk allerede er en katastrofe, da jernbaneutbyggingen drives kun av statsmonopolet Bane NOR!

Det er nok mange som vil si seg enige i at regjeringens samferdselspolitikk er en katastrofe. Kanskje det da er på tide at noen staker ut en ny kurs ut av katastrofen?