I mitt innlegg forsøkte jeg å illustrere at samrøre mellom Ap og LO ikke nødvendigvis er til kommunens eller innbyggernes beste. LO-leder Vidar Schei besvarte dette med liten vilje til å diskutere innholdet i problemstillingen.

La meg først være tydelig. Det er ingen i Høyre som har problemer med at LO kjemper for de ansattes interesser. Det er ingen som har problemer med at det blir bevilget penger til korps på 1. mai, og andre gode formål. Det er heller ikke et problem at LO er åpne om hva de mener.

Var det virkelig i innbyggernes interesse at Fredrikstad kommune investerte 40 millioner kroner i et vaskeri? Eller var dette et resultat av samrøre mellom Ap og LO?

Problemet oppstår fra det tidspunktet koblingene blir for tette. Da er det vanskelig for utenforstående å vite hvem som egentlig tar avgjørelsene, og ikke minst på hvilke grunnlag? Hva skjer dersom personer får viktige stillinger, og det derav blir spekulert i om dette skjer på grunnlag av politisk tilknytning, vennskap eller fagforeningsbakgrunn? Hva skjer når LO og Ap deler informasjon som normalt sett ikke ville blitt delt mellom en arbeidsgiver og arbeidstaker? Hva skjer når Ap mottar direkte og indirekte støtte fra LO, eller motsatt? Da oppstår det et ytre problem fordi en blir usikker på om de styrende partier lar koblingen mellom fagorganisasjonen gå foran de allmenne interessene. Som jeg skisserte i mitt innlegg så er det problematisk at nye løsninger blir blokkert fordi medlemsinteressene skal gå foran. Skaper det en god og innovativ kommune?

Når det er snakk om omstilling og endring i kommunen, så skal en fagforening kjempe for sine medlemmers interesse. Det er helt legitimt. Men den politiske ledelsen i kommunen skal først og fremst tenke på innbyggernes interesser. Det er ikke nødvendigvis alltid sammenfallende mellom de ansattes interesser og innbyggernes interesser. Med den tette kontakten som er mellom Arbeiderpartiet og LO i Fredrikstad så blir kjernespørsmålet; hvordan kan innbyggerne vite at den politiske ledelsen faktisk først og fremst har innbyggernes interesser for øye? For eksempel; var det virkelig i innbyggernes interesse at Fredrikstad kommune investerte 40 millioner kroner i et vaskeri? Eller var dette et resultat av samrøre mellom Ap og LO?

Høyre har ikke noe annet ønske enn å ha et åpenhjertig og godt forhold til alle arbeidstakere i kommunen og deres forbund, men jeg mener bestemt at både LO og Ap hadde tjent mer på å være åpne. Det hadde også innbyggerne vært mer tjent med. Altfor tette koblinger er usunt og udemokratisk. For eksempel er en veldig oppmerksom på eksterne koblinger, og bare for noen uker siden stod alle de største partiene frem og synes det ville være interessant med et eget lobbyregister i kommunen. LO har tusenvis av medlemmer som er ansatt i Fredrikstad kommune. Knapt noen annen lobbyist har større interesser å kjempe for enn LO, og da må selvfølgelig må LO og Arbeiderpartiet tåle et kritisk søkelys.

Og forresten Schei; det du refererer til som «gratis» er det skattebetalerne som til syvende og sist har betalt for. Det er ingenting er gratis, tro det eller ei.