Den 12. og 13 september skal vi velge den regjering vi vil ha de neste fire år. Vi har nå hatt en regjering utgått fra Høyre i de siste åtte år. Jeg har selv vært med å holde dem i live i disse årene ved å stemme på et av de partiene som har vært i denne regjering, men det er slutt for vår del, i min familie.

Vi skal ikke si at det ikke er gjort noe som er blitt bra , men det er etter min mening skjedd altfor mye statsministeren har gjort som ikke står i stil med det å gjøre hele folkets beste. Jeg savner mer ydmykhet og rettferdighet i mange avgjørelser. 80 prosent av befolkningen har delt smulende, mens de øvrige 20 prosent bare har blitt rikere.

Mye av hjelpen for å redde bedrifter har i ettertid vist seg å ha vært unødvendig, og de som har fått både i pose og sekk, de har ikke vist moralsk ansvar og funnet det nødvendig å betale tilbake noe av det de fikk som nødhjelp. Nei, de har jo ikke vært nevnt fra regjeringens side, så det er blitt en del av et større overskudd enn forventet for bedriften.

Da tar vi en titt den andre veien, til dem som virkelig hadde trengt hjelp, nemlig de fattige. Altså noen av de som hører 80 prosent av befolkningen til. En sterk belastning for mange familier over hele landet. Så har det vært å brette ut hele sitt liv overfor NAV for de skal vrenge deg ut og inn for å finne hvorfor du har kommet i denne livssituasjonen.

NAV har mange fine og hjelpsomme konsulenter som har en bakgrunn for dette arbeidet, men altfor mange vet ikke eller har ikke vilje eller erfaring fra hverdagen til å sette seg inn i situasjonen. NAVs historie bakover i tiden viser manglende kunnskap. Så går tiden for de hjelpetrengende.

De fleste partier har opp igjennom og alltid før valg tatt opp problemene til de som kan kalles fattige, men har det blitt gjort noe med det? Valgflesk er billig vare og det selges ut fra partiene, og folk biter på og sluker det meste. Nå skal det endelig bli gjort en hel del for å få en mer rettferdig fordeling, så nå har de 80 prosent virkelig noe å se fram til.

Hva skal man kunne forlange av dem som blir valgt til å tjene landet slik at det gagner hele folket. For det første mener jeg det burde vært et krav at de som blir valgt, skal ha vært minimum fem år i en arbeidssituasjon slik at de har fått kjenne på hverdagen som de fleste lever i hver dag, år etter år.

I dag kan du gå rett i fra skolebenken og inn på Stortinget. Men det jeg absolutt mener bør være en selvfølgelighet hos alle som kommer i styringssituasjon etter et valg, særlig de som kommer inn i regjering, at de ikke blir selvdiggere, men viser ydmyket og rettferdighet i sine handlinger og holder seg til sannheten i sine uttalelser.

Hvem skal vi så velge for de neste fire årene? Denne gang vil mange av oss i min familie velge Sp! Hvorfor. Jo han inngir tillitt ved sin væremåte og vi har stor tro på at han er en av de få som vil gjøre noe med noe av det jeg allerede har skrevet og han har noen av de egenskaper som trengs.

Jeg ser på han som en mulighetens mann for fremtiden. Når det gjelder andre partier, så anser jeg det å gi sin stemme til nærmest fanatiske partiledere, noe de viser i debatter og samtaler med pressen, er et sidesprang. Noen har brukbare fremtidssyner, men planer for den fremtid som vi har foran oss krever en mer realistisk tankegang som kan igjennomføres. Alt annet blir luftslott.

Det viktigste er at du bruker stemmeretten din og på den måten er med å tar ansvar for vår alles fremtid. Godt valg!