Lokalpolitikk er for de alle fleste et overskuddsarbeid – en dugnad for lokalsamfunnet. Det er ulønnet arbeid, hvor motivasjonen er et ønske om å bidra for å styrke de sakene og verdiene som ligger en nærmest. Belønning kommer i andre former, som å se positive ringvirkninger på lokalsamfunnet – for dem du ser (og ikke ser) i gatene rundt deg.

Er man blant dem som blir folkevalgt, følger det et særlig ansvar med dette. Man skal kunne stole på at politikerne utøver den samme politikken som man snakker om. Det fordrer at den lokalpolitiske dagsorden ikke bare er visjoner og ideer, men også realistiske og gjennomførbare saker. Da handler om å kunne levere på sine lovnader – og å være åpen og ærlig med publikum i prosessen.

Vi har i den siste tiden sett høyresiden, og især Frp, blitt drevet fra skanse til skanse i bompengesaken. «Bilistpartiet» lovet i 2013 bilister over hele landet i at med Frp i regjering skulle de demontere bomringene alle som én. Frp sin samferdselstalsmann Bård Hoksrud lovet da «Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet.»

Realitetene er at skal vi ha bedre veier i Fredrikstad med dagens regelverk for finansiering, så betyr det bompenger for innbyggerne i Fredrikstad. Det er en enkel og ærlig sak.

Siden har antall bomstasjoner økt med 44 prosent – og inntjeningene derfra 38 prosent – til over 11 milliarder kroner.

Eiendomsskatt er også et stadig mer betent tema for høyresiden. Siv Jensen proklamerer stolt på plakater over hele landet at hun er imot eiendomsskatt. Men også her taler fakta en helt annen sak; Eiendomsskatten har både blitt innført og steget i flere kommuner der Frp har makt – og Hvaler troner helt øverst med inntekter pr. innbygger – faktisk med en tredjedels mer enn nr. to på lista.

Så – hva er Fredrikstad Frp sitt budskap til innbyggerne i Fredrikstad i denne lokalvalgkampen? Jo – en familie vil spare 100 000 over fire år med Frp ved makta. Det er mye penger! Og det hele som et resultat av Frp skal kutte både bompenger og eiendomsskatt.

Ser man Frp litt nærmere i korta, ser vi at når det gjelder eiendomsskatt, så skal det ikke være noen endringer i den første fireårsperioden, og en redusering i den neste, så kanskje enda større reduksjon i den tredje perioden. Så grunnlaget for tallene til Fredrikstad Frp fordrer altså at Frp må sitte med makta i 12 år før utgiftene til eiendomsskatt er borte.

Og når det gjelder bompenger, så må man altså innfri Carl I Hagens våte drøm om å nedbetale gjelden til bompengeselskapene med Oljefondet for å kunne innfri dette. Dette er naturligvis Frp fullstendig alene om å mene – så det fordrer at Frp får rent flertall på Stortinget. Da kan men selv utlede realismen i Fredrikstad Frp sitt valgflesk, man må delvis vente i 12 år – og delvis satse på en ren Frp-flertallsregjering.

Da jeg diskuterte dette med Laabak på Facebook, og synliggjorde disse premissene, så endte han faktisk opp med å slette en del av mine innlegg i debatten! Det er uredelig – både med tanke på hans egne velgere – og det politiske debattmiljøet.

Realitetene er at skal vi ha bedre veier i Fredrikstad med dagens regelverk for finansiering, så betyr det bompenger for innbyggerne i Fredrikstad. Det er en enkel og ærlig sak – og Arbeiderpartiet har verken prøvd å skjule eller forlede Fredrikstads innbyggere til å tro noe annet. At det har kostet politisk er det ingen tvil om, men Fredrikstad Arbeiderparti har stått oppreist i dette. Det mener jeg det står respekt av, uavhengig av hva man måtte mene om behov eller kostnader ved bompenger. Eiendomsskatten likeså – den kostet partiet makta ved innføringen. Men innbyggerne så resultatet av fire år med Frp med makta i Fredrikstad – og har siden valgt annerledes.

Faktum er at skal Fredrikstad tilby sine innbyggere gode tjenester, så må disse tjenestene finansieres. En like fullt enkel og ærlig sak som bompenger. Her har også Fredrikstad Arbeiderparti hatt sin integritet i behold.

Det er mange piler som har pekt – og peker – i riktig retning i Fredrikstad. Jeg mener Fredrikstad Arbeiderparti kan være stolt av sitt bidrag for dette. Viktige elementer i dette har vært langsiktig satsinger i tråd med fellesskapsløsninger for å tilby gode tjenester til innbyggerne. En stø kurs videre med en redelighet om hva som kan realiseres mener jeg også er fortsatt en suksessfaktor for god styring av byen vi er så glad i!

Viktigst av alt – bruk stemmeretten – og godt valg!