Bymiljølista mener at et godt kulturtilbud betyr mye for innbyggerne, og vi vil jobbe for at både lokalkulturen, rikskulturen og verdenskulturen skal kunne oppleves av flest mulig i Fredrikstad.

Bymiljølista vil ha et levende, mangfoldig og bredt kulturliv i Fredrikstad. Bymiljølista mener at kunst og kultur er viktig for trivsel, identitet og miljø. Å delta i andres kultur og dele egen kultur hjelper oss også til å forstå hverandre bedre. Vi vil at barn og eldre skal kunne oppleve og kunne delta aktivt i kultur. Vi vil at folk med ulike kulturbakgrunner skal kunne vise og dele sin kultur, og vi vil at de profesjonelle kunstmiljøene skal føle seg hjemme i Fredrikstad.

Moderne kunst og kultur har likevel en egenverdi og skal ikke brukes til å drive stedsutvikling, opplæring, eller fremme andre interesser en kunsten selv. Det er nemlig en styrke i seg selv for en kommune å ha et profesjonelt kulturliv på et høyt faglig nivå - og et kjennetegn på en liten verdensby, kanskje?

Jeg vil berømme kulturetaten i Fredrikstad for sitt målrettede og langsiktige arbeid for hele kulturfeltet, men nå må politikerne løfte atelierhus for kunstnere til handling.

Fredrikstad kommune bør derfor satse på nyskapende, fagkompetente og egenartede kulturutøvere. Vi må prioritere de originale stemmene fra Fredrikstad som markerer seg i sine felt nasjonalt og internasjonalt med høy faglig kvalitet. Ved å støtte og legge til rette lokalt for fagmiljøer innen scenekunst, billedkunst, kunsthåndverk, musikk og litteratur, vil vi også se at flere tilskudd fra statlige institusjoner som Kulturrådet og fra de sentrale fagorganisasjonene tilfaller utøvere i kommunen vår.

Derfor mener Bymiljølista at kunst- og kulturprosjekter på høyt faglig nivå som forholder seg til utviklingen på sine fagfelt skal prioriteres, og at kommersielle, næringspregede underholdningsprosjekter ikke skal prioriteres. For å være helt tydelig betyr det at når voksne mennesker setter opp en 50 år gammel musikal, eller et cover/tribute-show, er dette en form for næring som burde gå rundt av seg selv på billettinntekter, og når unike stemmer kommer med noen nytt av høy faglig kvalitet, skal vi heller prioritere det.

På den måten vil vi sikre et rikt og bredt kulturliv, med nyskapende kunst som vil bli lagt merke til langt utenfor vår egen by.

I perioden jeg har sittet i Kultur- og miljøutvalget, har jeg vært med på mange bra vedtak, men noe av det beste er oppstart av Østfoldteatret, riktignok en kommunal forpliktelse på over 6 millioner i året, men sammen med statlig og regional støtte gir det oss og Østfold et regionteater i Fredrikstad med et driftsbudsjett på over 21 millioner.

Mandatet for Østfoldteatret er klart, og det skal «…være et profesjonelt, produserende regionteater for Østfold-regionen, med målsetting om høy kunstnerisk kvalitet i sitt virke. Teatret skal være regionens profesjonelle kraftsenter innen scenekunst, og være en tydelig kunstnerisk stemme og samfunnsaktør i sin region.» Det var et riktig og modig trekk for Fredrikstad å sikre seg teateret, men det vil belaste kommuneøkonomien, og kulturbudsjettet må økses tilsvarende.

Og hva med de andre kunstfeltene? Billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i byen ønsker seg langsiktige avtaler om et atelierhus, gjerne sentralt, og kommunen er allerede i dialog med kunstnerfellesskapet Sirius på Hydrogenfabrikken med å finne mulige egnede bygg og driftsmodell. Jeg vil berømme kulturetaten i Fredrikstad for sitt målrettede og langsiktige arbeid for hele kulturfeltet, men nå må politikerne løfte atelierhus for kunstnere til handling.

Bymiljølista mener videre at vi må styrke kulturbudsjettets driftsrammer, og øke de søkbare tilskuddene til kunst- og kulturtiltak. Ved forrige utdeling av tilskudd til kunst og kultur var det lite igjen til fordeling, og utvalget hadde valget mellom å si nei til gode søkere eller fordele småpenger på mange.

Kultur må vi prioritere, selv når økonomien er stram!