Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli vanskelig å bygge ny 109-vei

Artikkelen er over 5 år gammel

I en pressemelding lagt ut av Statens Vegvesen og Sarpsborg kommune, kommer det fram at det grunnforholdene mellom Alvim og Tindlund er svært dårlige.

Dette fører til store utfordringer for utbyggingen av den nye firefelts 109-veien som er planlagt gjennom området.

– De foreløpige resultatene viser at grunnforholdene i Yvenområdet er såpass dårlige at det blir svært utfordrende å overholde kravene fra NVE. Det innebærer at det blir vanskelig å bygge to nye kjørefelt i samme trasé som eksisterende fv. 109 i dette området, heter det i pressemeldingen fra veivesenet.

Den endelige rapporten vil foreligge i månedsskiftet januar/februar, og vil gi en grundigere utdyping av utfordringene.

Statens vegvesen vil sammen med fylkeskommunen og kommunene nå vurdere hvilke løsninger som finnes for videre planlegging av fylkesvei 109 mellom Tindlund og Alvim.

Forbyr all utbygging

Som en følge av de dårlige grunnforholdene har Sarpsborg kommune også innført totalforbud mot anleggsarbeid i området, med mindre utbygger har tillatelse fra kommunen på forhånd.

– Det er trygt å bo og ferdes der, men områdene har dårlige grunnforhold og det må det tas hensyn til. Beboere og grunneiere må fortsatt kontakte kommunen før de skal utføre noen form for anleggsarbeid på egen tomt. Det gjelder blant annet graving, drenering, flytting av masser og alle slags nybygg. heter det fra kommunen.

Kommunesjef samfunn, Sigmund Vister sier følgende om situasjonen:

– Det er ingenting i disse undersøkelsene som tyder på at det er farlig å bo i området. Mer enn 100.000 nordmenn bor i hus i kvikkleireområder som under spesielle forhold kan innebære en risiko for skred. Det er for å unngå situasjoner som kan føre til ras at vi opprettholder begrensningene på eiendommene i området,

Kommentarer til denne saken