Fredrikstad kommune er inne i en omstillingsprosess som vil ta mange år. Denne gangen skal omstillingen gjøres møysommelig, og møysommelighet er tidkrevende. De ansatte skal være med i prosessen, medvirkning med berørte parter skal ivaretas og kommunen skal finne langsiktige og bærekraftige løsninger på et stadig mer presserende problem: At vi driver for dyrt.

Det nye mantraet «Mer for mindre», som er tanken som ligger til grunn for omstillingsarbeidet, skal ikke bety at man skal vri kluten hardere eller tynnslite de ansatte mer. Nei, det betyr at man skal finne nye og gode løsninger for å skape enda bedre tjenester.

Derfor har kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold lansert Program #Bærekraft25.

Vi som sitter i administrasjonsutvalget i kommunen – et partssammensatt rådgivende utvalg bestående av politikere, administrasjon og tillitsvalgte – skal få gleden av å følge #Bærekraft25 tett gjennom hele valgperioden vi nå er inne i.

Derfor er det viktig for oss å vise at dette er noe vi står sammen om. Målet om en bærekraftig styrt kommune, med budsjetter som gir handlingsrom og overskudd, er noe vi deler på tvers av politiske skillelinjer. Derfor er administrasjonsutvalget et spennende utvalg å sitte i, for vi jobber med organisasjonsstyring og utvikling av kommunen som arbeidsplass og organisasjon.

I den forbindelse vil arbeidet i administrasjonsutvalget nødvendigvis ikke alltid handle om saker preget av klare skillelinjer mellom rød eller blå politikk, men om å sammen utforske mulighetsrommet som finnes, og derav diskutere hva som gir de aller beste løsningene for våre ansatte, som hver dag gjør en innsats for Fredrikstad kommune.

Neste år ønsker vi å dykke dypere inn i arbeidet med #Bærekraft25. Vi som er politikere skal jobbe sammen med administrasjonen og de tillitsvalgte. Det er også viktig for oss at innbyggerne følger med på denne prosessen. Selv om vårt fokus gjennom administrasjonsutvalget er kommunens rolle som arbeidsgiver og organisasjon, er jo nettopp en slik omstilling viktig for å kunne frigjøre ressurser til å yte enda bedre tjenester for nettopp innbyggerne.

Vi står i en økonomisk spagat nå, der det skal spares, omstilles og leveres tjenester på en og samme tid. Det er krevende for ledelsen, for ansatte og for oss som er folkevalgte. Gjennom administrasjonsutvalget skal vi gjøre det vi kan, vi skal ta vårt ansvar på tvers av roller og på tvers av partier. Vi ser frem til å starte det arbeidet.

Les også

Tjenestedesign i Fredrikstad kommune - et positivt signal!

Les også

Fagforbundet Fredrikstad frykter kutt i kommunale tjenester