Områdesatsing og næringsplan. Med mindre man jobber i offentlig sektor kan slike ord virke trøttende og tomme. Store ord, store planer, men hva med menneskene oppi dette her?

Områdesatsingen, en plan som skal jobbes med frem til 2030, skal handle om hvordan vi sammen kan gjøre hverdagen bedre for folk, der de bor og lever. Og det skal gjøres med lokalbefolkningen på laget. Bred involvering og langsiktig arbeid.

Vi applauderer dette.

Men når områdesatsingen nå skal behandles av bystyret førstkommende torsdag, er det svært viktig for oss i SV at vi følger prosessen nøye og at vi sikrer at de innbyggerne som velger å gi av sin tid og sine ressurser på å være med i arbeidet, blir hørt. De må bli hørt her og nå, og de må bli hørt på sine premisser. De må slippe å føle seg som beboere i et område som skal løftes av kommunebyråkrater på hvite hester, slik ofte kan være tilfellet når man skal inn med prosjektmidler og «løfte områder».

I et utsatt område i Malmö, hvor kommunen etter hvert opprettet et allaktivitetshus for hele lokalbefolkningen, ble det sagt av ett av barna at «Jeg er lei av å føle meg som et prosjekt», for det var ofte slik at det offentlige kom inn i en tidsavgrenset periode og trakk seg ut igjen. Ble borte. Lot dem være igjen, men kunne skrive en glanset rapport om hvor vellykket prosjektet hadde vært.

Områdesatsingen til Fredrikstad kommune skal være mer langsiktig enn som så, og den legger opp til en bred medvirkning, men SV vil at alle skal få anledning til å delta. Også de som ikke ønsker å møte opp i egen person.

Derfor: Enkle kanaler for å mene noe. Egne dedikerte ungdomsmedvirkningsgrupper. Arbeidsgrupper som gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

Les også

Store levekårsforskjeller – økt livskvalitet et viktig mål

Etter hvert som prosjektet løper, kommer vi også til å jobbe for at kommunen fortsetter arbeidet også etter 2030, og ikke overlater noen til seg selv.

Ingen skal føle seg som et prosjekt.

Vi må ta ansvar.

Hva gjelder næringsplanen som også skal behandles i førstkommende bystyremøte, har det vært viktig for SV å rette fokus ikke bare mot dem som vil skape arbeidsplasser, men også mot dem som sårt trenger en arbeidsplass. Ikke alle er i stand til å ta en etterutdanning. Ikke alle er i stand til å fullføre videregående skole.

Dette er også mennesker med iboende ressurser som vi må gi de rette verktøyene slik at ressursene kan komme samfunnet, og ikke minst dem selv, til nytte. Fredrikstad er en kommune med en høy andel av mennesker som ikke har fullført videre eller høyere utdanning. Gjør NAV det beste for alle disse, på individnivå? Kan vi bli bedre til å skape arbeidsplasser også for dem og ikke bare for dem med mastergrader?

Vi trenger alle mennesker. På samme måte som man selv skal kunne være med å utvikle sitt lokalsamfunn gjennom områdesatsing, må man selv må være med å kjenne på hva man har å bidra med til samfunnet gjennom arbeid – dersom man kan.

En næringsplan er bare så god som den er hvis den også tar med seg dem som faller utenfor. En kommune er bare en kommune for alle når man også lager planer for dem som ikke hever stemmen. Å redusere forskjeller kan ikke gjøres med verktøy vi sitter med alene i Fredrikstad kommune.

Nasjonale myndigheter bærer en stor del av dette ansvaret, men der vi kan gjøre noe lokalt, der gjør vi det. Det har vi gjort lenge, og vi fortsetter arbeidet i bystyret på torsdag, med næringsplan og områdesatsing.