Gå til sidens hovedinnhold

Samferdselssatsingen er kanskje det viktigste tilskudd til kommunene på flere tiår

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi ønsker flere avgjørelser tatt i Østfold. Det er sånn desentralisering ser ut, skriver Schou, Pettersen og Velgaard, Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ledigheten er lav i alle distriktsfylker. Så også i Østfold. Det er det all grunn til å glede seg over. Det gir inntekter til den enkelte og deres familie. Og skatteinntektene øker slik at vi kan satse blant annet på skoler, barnehager og helsetjenester.

Fastlandsøkonomi, som det kalles, viser en høyere vekst enn forventet. Investeringer i industrien er de høyeste siden før finanskrisen. Distriktene går så det suser og arbeidsplasser skapes. Men, det er ingen grunn til å hvile på laurbærene. Arbeidsplasser skapes blant annet innen reiseliv og skogbruk. 2018 var det beste året innen skogbruk siden 1989. Norge hadde de nest beste tallene for avvirkning av skog noensinne. Siden 2013 har investeringene i veier og kaier for skogbruket blitt doblet, og biopolitikken har blitt lagt om slik at skogressursene blir mer verdifulle.

Den årlige veksten i kommunenes inntekter har økt fra 1,5 prosent i perioden 2009-2013 til 2,3 prosent i 2013-2016. Vi må tilbake til 90-tallet for å finne like god kommuneøkonomi som for 2015 og 2016. KS mener at kommuneøkonomien har vært bedre de årene vi har styrt enn de siste årene da de rødgrønne styrte. Ifølge KS har det reelle handlingsrommet for kommunene vært større de siste tre årene.

Regjeringen flytter nå 630 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Regjeringen skaper nye jobber Norge rundt. Østfold har fått flere av disse. Og vi er rede til å huse flere. Senterpartiet flyttet i perioden 2009-2013 240 arbeidsplasser ut fra Oslo.

74 prosent av riksveiene hadde tilfredsstillende standard ved utgangen av 2013. I 2015 hadde 80 prosent tilfredsstillende standard. Det betyr 650 kilometer mer vei med tilfredsstillende standard i løpet av 2014 og 2015, eller vei tilsvarende hele veien fra Stjørdal til Sandefjord.

Samferdselsbevilgningene er økt med over 60 prosent, og det årlige bidraget til fylkesveier er tredoblet sammenlignet med 2013. Det synes i Østfold, men vi klarer mer! Samferdselssatsingen er kanskje det viktigste tilskudd kommunene har fått på flere tiår. Vi har snudd forfall til fornyelse. Vedlikeholdsetterslepet er betydelig redusert med Høyre i regjering. Nye Veier bygger motorvei raskere og billigere. Og det satses stort på god infrastruktur med ladestrøm og landstrøm for å sikre en miljøvennlig transportsektor.

Som folkevalgte fra Østfold lytter vi til lokaldemokratiet: Åtte av ti saker i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blitt avgjort helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak. Med Senterpartiet i regjering var tallet fire av ti. Og det blir enklere å bestemme lokalt, med Høyre i regjering. Vi ønsker flere avgjørelser tatt i Østfold. Det er sånn desentralisering ser ut!

Kommentarer til denne saken