19. desember stengte Follobanen etter bare en drøy ukes drift. Først i dag, to uker senere, møter samferdselsministeren Bane NOR til et såkalt «hastemøte» om situasjonen.

Det kan rett og slett virke som om underliggende etater ikke har respekt for samferdselsministeren. En mer grundig redegjørelse er ikke ventet før 16. januar, da nærmer vi oss en måned siden togene stoppet langs Follobanen. Det er ikke akseptabelt at befolkningen i Follo ikke vet hvordan de skal komme seg på jobb, mens Bane NOR tar seg en ny kopp kaffe og innkaller til såkalte «hastemøter» på to ukers varsel.

Har ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forstått sitt eget ansvar, eller har han rett og slett ikke kontroll på underliggende etater og selskaper?

Foreløpige anslag tyder på at togene ikke vil begynne å gå igjen før tidligst i februar, noe som vil ha store konsekvenser for innbyggerne over store deler av østlandsområdet. Det er å sparke glør i øynene på pendlerne og befolkningen når Nygård og regjeringen lar Bane NOR og underliggende etater nærmest opptre som en stat i staten.

Nygård har det overordnede ansvaret for hele samferdselssektoren, og det bør være åpenbart at det er respektløst ovenfor både ham og ikke minst innbyggerne, når det såkalte «hastemøtet» for å løse problemene i et prosjekt til 37 milliarder kroner kommer på plass først hele to uker etter at problemene oppstår. Og det er heller ikke formildende at det tar nesten en måned å få på plass en «mer grundig redegjørelse».

Dette er utfordringer som påvirker hundretusenvis av nordmenn, og det er rett og slett ikke godt nok at verken regjeringen eller underliggende etater ser ut til å ville prioritere å få på plass umiddelbare og raske avklaringer.

Dessverre er ikke dette første gang Nygård ikke viser handlekraft eller gjennomslag. Selv innad i egen regjering kan det se ut som om samferdselsministeren har problemer med å hevde seg. I et statsbudsjett som øker med hele 10 prosent fra forrige år, er samferdsel det eneste departementet som får reelle kutt.

Midler til rassikring er redusert med 70 prosent av hva det var i 2021. Store veiprosjekter blir nå utsatt, nedskalert eller stanset. Kort fortalt har en samlet samferdselssektor fått milliardkutt i et statsbudsjett som aldri har vært større.

Jeg har stor forståelse for at velgerne blir provosert når Nygård kaller massive utsettelser og kutt for en mer «realistisk nasjonal transportplan». Jeg har også full forståelse for at pendlerne i Ski og Follo blir forbannet for at de trolig må fryse i køen «buss-for-tog» gjennom hele januar, mens Bane NOR og Samferdselsministeren benytter ukevis for å sette opp de første møtene for å løse situasjonen.

En minister som ikke forstår sitt eget ansvar, mangler gjennomslag i egen regjering eller mangler kontroll over underliggende etater bør vurdere om han er i riktig stilling. Samferdselsministeren bør umiddelbart ta inn over seg alvoret i denne situasjonen eller vurdere om noen andre er bedre egnet for oppgaven.