Hardt ut mot 109-løsning på Rolvsøy

Må gjøre et valg: Alternativ 1 er å utvide dagens trase på baksiden av Østfoldhallen til fire felts vei. Den andre muligheten er å la veien svinge ned til jernbanelinjen. Mesteparten av Dikeveien blir værende som i dag. Arkivfoto: fra 2006 Trond Thorvaldsen

Må gjøre et valg: Alternativ 1 er å utvide dagens trase på baksiden av Østfoldhallen til fire felts vei. Den andre muligheten er å la veien svinge ned til jernbanelinjen. Mesteparten av Dikeveien blir værende som i dag. Arkivfoto: fra 2006 Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Næringslivet frykter at det ikke blir penger igjen til ny Glommabru, og at en langvarig krangel om veitrasé fører til utsettelse av ny fylkesvei 109.

DEL

Fredrikstad Næringsforening har skrevet en hardtslående høringsuttalelse ført i pennen av Kjell Arne Græsdal. Han tar et kraftig oppgjør med byråkrati, saksbehandling og hvordan problematikken med fylkesvei 109 har utviklet seg. Noe Græsdal mener at er i helt feil retning etter at fylkespolitikerne vil sende bilene ned til jernbanelinjen.

- Det bør vurderes å koble på andre fagpersoner som ikke har så tydelig politisk agenda som vi har sett i denne saken, mener en oppbragt Kjell Arne Græsdal.

Reagerer på tidspunktet

Næringsforeningen reagerer kraftig mot det nye forslaget som er spilt inn helt på tampen, nemlig at fylkesveien skal føres frem langs jernbanelinjen på Rolvsøy i stedet for nåværende veitrasé. Den nye løsningen innebærer at veien ledes ned til jernbanelinjen fra rundekjøringen ved Stabburet og Bertel O. Steen. Derfra vil veien til Sarpsborg gå langs jernbanelinjen til Valle hvor veien skal opp på den gamle traseen igjen. Denne løsningen er omtalt som alternativ to i utredningene. Ved alternativ to er det meningen at den nåværende traseen fortsatt skal brukes av bussen.

Den andre løsningen, kalt alternativ en, er å bygge ut veien langs den nåværende traseen på vestsiden av Østfoldhallen til fire felts vei. Ingen av de to alternativene vil direkte berøre handelsgaten i Dikeveien.

Vil ha alternativ to

Fylkespolitikerne har nå innstilt på alternativ to med ny vei langs jernbanen. I utgangspunktet gir dette dårligere trafikkavviklingskapasitet, men fylkespolitikerne vil lage en luksusvariant av den foreslåtte løsningen: De vil oppdimensjonere til både fire felts vei langs jernbanen og ha to felts vei i nåværende trase. Altså seks kjørefelt til sammen.

Nå er Fredrikstad Næringsforening bekymret for at denne løsningen skal bli så dyr at det ryker med altfor mye penger fra bypakken for å løse problemene på Rolvsøy. Det kan igjen bety at ny bru over Glomma og andre viktige tiltak må droppes. I høringsuttalelsen heter det:

«Fredrikstad Næringsforening er bekymret for bypakkens finansieringsevne og frykter at en ny bru over Glomma, samt ny havnevei ikke når opp i konkurransen av tiltak».

Græsdal synes det er ille.

– Nettopp en ny bru er et kjempeviktig tiltak for å redusere biltrafikken i Nedre Glomma, sier han til FB.

Hvor kommer det ny bru?

Fredrikstad Næringsforening er også redde for at veiløsningen fylkespolitikerne ønsker seg på Rolvsøy, vil legge sterke føringer for hvor en ny bru over Glomma kan bygges. – Næringsforeningen har foreløpig ingen sterke meninger om plassering av bru over Glomma. Vi bare påpeker at vi ønsker oss en løsning på Rolvsøy. Men når prosessen kommer lenger, er det viktig at vi står fritt til å velge mellom bruløsning på Råbekken, ved Valle eller parallelt med den nåværende Fredrikstadbrua, sier Græsdal.

Slipper å rive hus

Græsdal vil ikke legge altfor stor vekt på at alternativet med ny vei langs jernbanen vil spare veldig mange bolighus.

– Rivning av hus for å utvide nåværende veitrasé til fire felt er noe som har ligget i kortene veldig lenge. Dette er folk mentalt forberedt på. Men en løsning ved jernbanen vil være negativt for beboerne på Hauge, og de har ikke vært forberedt på noe sånt, sier Græsdal.

Han mener at alternativet med å føre trafikken ned til jernbanen vil føre til at betydelige næringsarealer blir ødelagt. – Dikeveien vil bli delt i to, og det vil kunne berøre arbeidsplassene i området, sier Fredrikstad Næringsforening i uttalelsen.

Græsdal ser heller ikke noe stort poeng i å splitte kollektivtrafikken og ordinær trafikk, slik at den gamle veien skal forbeholdne busser.

– Det er bare sekunder å spare, så gevinsten her er helt marginal.

Artikkeltags