Marerittbru gjør at bomring blir utsatt til neste sommer

- I brufundamentene skal det til sammen være 25 betongpeler. Nå viser det seg at to av disse pelene mangler feste i godt fjell, sier Tore Veum.
De to betongpelene står ved siden av hverandre, i området der det er lengst ned til fjell. Nye grunnundersøkelser viser at man må ned på 60 meters dyp for å finne fjell som er godt nok.

- I brufundamentene skal det til sammen være 25 betongpeler. Nå viser det seg at to av disse pelene mangler feste i godt fjell, sier Tore Veum. De to betongpelene står ved siden av hverandre, i området der det er lengst ned til fjell. Nye grunnundersøkelser viser at man må ned på 60 meters dyp for å finne fjell som er godt nok. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fundamenteringen av den nye Seutbrua volder entreprenøren så mye problemer at Simo-Ørebekk ikke blir ferdig før sommeren 2019. Samtidig fortsetter kostnadene å øke drastisk.

DEL

Den opprinnelige planen var at den 1.400 meter lange strekningen skulle stått klar i november 2017, men det ble tidlig klart at det tidsskjemaet ikke holdt. Deretter siktet Statens vegvesen seg inn på en ferdigstillelse i januar 2018. . Problemer med fundamenteringen har gjort at prosjektet er forsinket med over 18 måneder - foreløpig. Hovedentreprenør Park&Anlegg har merket økonomisk at prosjektet har slitt med fremdriften: Simo-Ørebekk-entreprenør gikk 60 millioner i minus i fjor – legger ned to avdelinger

Kostnadene øker

Utsettelsene, som Statens vegvesen avslørte i en pressmelding onsdag, sørger naturligvis for at også kostnadene med prosjektet øker betraktelig. Ved byggestart i 2015 ble det anslått at prosjektet skulle koste 675 millioner kroner, men stadige utsettelser og problemer har gjort at dette tallet har økt drastisk siden den gang. Den siste tiden har Statens vegvesen operert med en styringsramme på 764 millioner kroner, inkludert indeksregulering. Men også dette tallet vil øke betraktelig med utsettelsen.

– Lengre anleggstid gir også et dyrere prosjekt, men per i dag har jeg ikke et eksakt anslag på hva den endelige summen vil bli, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Veum.

– Men vi snakker en ytteligere kostnadsøkning på flere titalls millioner kroner?

– Ja, det kan det nok bli, sier han.

For å sette dette i perspektiv. Dersom kostnadene ender på rundt 800 millioner kroner, vil hver hver av de 1.400 meterne koste rundt 570.000 kroner.

Og det er deg og meg som til slutt må betale regningen. I 2013 lå prisanslaget for Bypakken i Fredrikstad og Sarpsborg på ni milliarder, men i sommer kunne FB avsløre at er summen 13 milliarder. Før bompengeringen kommer opp, må politikerne avgjøre om nedbetalingstiden skal forlenges i flere år.

Hvis det nå må skaffes 13 milliarder, i stedet for de opprinnelige ni milliarder, kan det bli snakk om en bompengeinnkreving på rundt 20 år.  Et stortingsvedtak gjør nemlig at det ikke er lov å øke prisen per passering, og derfor har man kun anledning til å øke lengden på bompengeinnkrevingen.

Les mer om det her!

Åpning av riksvei 110 Ørebekk-Simo utsettes til neste sommer

Fundamenteringen av ny bru over Seutelva har vært en spesiell utfordring for dette vegprosjektet, noe som medfører at åpningen må utsettes til sommeren 2019, heter det i pressemeldingen.

– Vi beklager denne forsinkelsen, spesielt overfor berørte naboer og vegbrukere på strekningen, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Da riksvei 110 Ørebekk-Simo er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, medfører dette at åpningen av ny bomring rundt Fredrikstad sentrum etter planen vil utsettes tilsvarende.

Vanskelige grunnforhold

Det skal bygges 1,4 km ny firefeltsvei i et område med mye kvikkleire i grunnen, der krysningen av Seutelva har bydd på særlige utfordringer.

– I brufundamentene skal det til sammen være 25 betongpeler. Nå viser det seg at to av disse pelene mangler feste i godt fjell, sier Tore Veum.

I utgangspunktet har det vært én pæle som har skapt hodebry for entreprenørene, men undersøkelser gjort den siste tiden viser at det også er problemer med en annen pæle.

De to betongpelene står ved siden av hverandre, i området der det er lengst ned til fjell. Nye grunnundersøkelser viser at man må ned på 60 meters dyp for å finne fjell som er godt nok.

Må bygge betongpeler på nytt

- Vi regner derfor med at disse to betongpelene må bygges på nytt, i tillegg må deler av forskalingen på brua fjernes for å komme til. Dette arbeidet vil ta 5-7 måneder ekstra, sier prosjektleder Tore Veum.

Det er nå valgt en ny teknisk løsning for utbedring av de to pelene og arbeidet med disse vil snart startes opp i Seutelva.

– Vi ser at utsettelsen av vegprosjektet skaper utfordringer, blant annet for oppstarten til et byggeprosjekt på Seut. Det vurderes tiltak slik at eventuelle konsekvenser av forsinkelsen blir minst mulig, sier Tore Veum i Statens vegvesen.

– Føler dere trygge på at dere nå har funnet den riktige løsningen?

– Vi har hentet inn ekspertise på flere områder, og føler oss trygge på at dette er den riktige løsningen når vi nå har møtt på disse utfordringene, sier han.

Les også: Her skal du betale bompenger om få måneder: Fundamentene for de nye bomstasjonene er på plass

Fakta om riksveg 110 Ørebekk-Simo

  • Det har vært planlagt åpning av riksveg 110 Ørebekk-Simo høsten 2018, men fundamenteringen av ny bru over Seutelva skaper fortsatt utfordringer. Sannsynlig tidspunkt for ferdigstillelse settes nå til sommeren 2019.
  • Forsinkelsen vil gi økte kostnader. Hvem som har ansvaret for merarbeidet og de økte kostnadene er ennå ikke avklart.
  • RV 110 Ørebekk-Simo er et såkalt bompengeutløsende prosjekt, slik at åpning av ny bomring rundt Fredrikstad sentrum etter planen vil bli utsatt tilsvarende.
  • Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med sykkelvei og fortau. Et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk, samkjøring og tungbiltrafikk.
  • Strekningen fra Ørebekk til Panco-rundkjøringen er allerede åpnet for trafikk.
  • Park og anlegg AS er ansvarlig entreprenør for arbeidene, og samlet prosjektkostnad var opprinnelig på 675 millioner kroner (2014-tall).
  • Senere har Statens vegvesen bekreftet at det i hvert fall vil bli en kostnadssprekk på 25 millioner kroner.

Artikkeltags