Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye av byen skal ødelegges før politikerne ikke synes jernbanen er verdt det?

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er det med politikere? Mister de fullstendig normal oppfatning og forståelse av virkeligheten i det de blir valgt til en posisjon i det kommunale forvaltnings-system? Eller der det politikerlønningene som totalt drenerer intelligensen ut av dem?

- Jeg har i lang tid påvist at vi ikke har hatt noen debatt om jernbaneplassering verken i fylket eller i kommunen og blitt møtt med total taushet.

- Jeg har påvist at skadene i byen kommer til å bli kolossale og at et antall av omkring 1000 hjem blir destruert, knust og jevnet med jorden fordi Jernbaneverket arbeider etter en plan som var god for omkring 125 år siden! Politikerne har ikke ytret seg overhodet.

Aksjon Rett linje har i adskillige skriv, innlegg referater, og facebook og hjemmesideinnlegg forklart, henvist og understreket hvilken konsekvens en svinget, dårlig jernbanelinje i opp til 60 meters bredde gjennom tettbebygget strøk på dårlig grunn bare kan gi lenger transport, dårligere kommunikasjon, og høyere usikkerhet og støynivå enn dersom man bygger jernbanen i den eneste logiske strekket – rett linje fra Råde til Halden. En felles stasjon legges på Rolvsøy, det gamle baneanlegget brukes til småtog i lokalmiljø som transport lokalstasjonene i mellom til hovedstasjonen.

Den eneste responsen vi har fått er: «Dette er avgjort for lenge siden».

Hvordan kan Fredrikstads politikere – og redaktøren av Fredrikstad største avis – se seg selv i speilet om morgenen og tro at de har gjort det beste for byen og dens befolkning?

Den første gruppen, politikerne, skal, slik jeg har oppfattet, være ombudsmenn for befolkningen og tenke og handle og bruke skatteinnbetalingene for deres beste. Den siste gruppen, med redaktørene i spissen, skal gå etter makten og med lys og lykte undersøke om de handler - nettopp - til folkets beste.

Hva opplever vi i avisene i disse dager? Vi får en rapportering av den ene potensielle katastrofen etter den andre. Det er ikke en «ekspert» i nærheten i disse artiklene, avisene oppfører seg ikke bare som maktens talerør der befolkningen stille må sitte og ta imot, men også som mikrofonstativ for dem som absolutt ikke vil at noe skal endres av jernbane-planene.

Hva er disse menneskene redd for? Jo at det skal bli forsinkelser i planleggingen! Det er en uuttalt trussel fra Jernbaneverket oppfattet av «noen som har snakket sammen». Sannheten er at dersom man skulle planlegge i et par år til kunne man komme frem til en moderne jernbanetrassé for fremtiden.

De to årene kan vi langt bedre leve med enn total ødeleggelse av sentrum i to til tre byer i ellers sivilisert område. Når man allerede planlegger med 25 -30 års sikt, spiller et par år ingen rolle.

Vi ser nå de aller svakeste konturene og resultatene av hva den nye jernbanen kan føre med seg; 40- 50 meters banelegeme frem til området mellom Glemmen Kirke og Glemmen skole. Det er ikke ett ord om hvordan det området kommer til å fungere etter at denne muren av stål, strøm og grus er lagt gjennom området. Avisen ser kun på jernbanelegemet! Det er ikke sagt noe som helst om hvordan jernbanen skal føres videre annet enn som en løs beskrivelse om en kort eller lang tunnel til Lisleby.

Politikere: tenk dere om! Et tips er at dere gjør hjemmeleksen: Ta et Fredrikstad-kart og tegn med bred penn inn traséen. Tenk 10 års byggeperiode med trafikal lammelse av byens sentrum og deretter omkring 50 prosent økning av godstrafikken med tilhørende støy og tilhørende usikkerhet for transport av bensin, propan og andre gifter (man skal jo nå miljøplanene) gjennom sentrum om natten.

Politikere: Gakk hen og gjør Deres arbeid! Iverksett ny planlegging. Ikke ødelegg Fredrikstad.

Kommentarer til denne saken