Gjennom sin politiske samarbeidsavtale viser Ap, MDG, Sp, Rødt, SV og Bymiljølista retningen Fredrikstad skal ta de neste fire årene. Som handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon har vi vurdert om virksomhetene som sysselsetter suverent flest nordmenn har grunn til å glede seg over signalene fra samarbeidspartiene.

Samarbeidspartiene erkjenner at en av Fredrikstads største utfordringer er at antall arbeidsplasser ikke vokser i takt med befolkningsveksten. Handels- og tjenestenæringen står for 50 prosent av privat verdiskapning i Norge. I Østfold står næringen for hele 55 prosent av den private verdiskapningen, og er derfor avgjørende for å få til et grønt skifte. Likevel blir handels- og tjenestenæringen ofte glemt når politiske virkemidler utformes og blir tatt i bruk.

Det er viktig for velferdsutviklingen i Norge og Fredrikstad at det tilrettelegges for disse gründerne.

Dette skjer nok en gang når samarbeidspartiene vil tilrettelegge for rekommunalisering, og ikke vil la andre aktører konkurrere med det offentlige om å levere gode tjenester innen skole, barnevern eller eldreomsorg. Dette er å si fra seg potensial for innovasjon og verdiskapning på vei inn i det grønne skiftet. Om samarbeidspartiene mener alvor med å øke den grønne konkurransekraften i Fredrikstad, må de tilrettelegge for ytterligere verdiskapning i handels- og tjenestenæringen, ikke drive med rekommunalisering.

Offensive Fredrikstad-gründere

I dag jobber 8 av 10 nordmenn i handels- og tjenestenæringene, i 2060 vil 9 av 10 jobbe her. Mange gründere ser muligheter i disse næringene. Torsdag 21. november var Virke på Creative Tech Hunt i Fredrikstad, sammen med blant andre 657 Oslo, Norges største Coworkingspace for kreativ næring. Her så vi etter Fredrikstads mest lovende gründere i kreativ næring. Vi traff offensive gründere som utvikler imponerende tjenester. Mange av disse har stort potensial.

Les også

Fredrikstad kommune må være villige til å bli den første kunden til lokale oppstartsbedrifter

Det er viktig for velferdsutviklingen i Norge og Fredrikstad at det tilrettelegges for disse gründerne. Dersom vi skaper samme årlige veksttakt i privat tjenestenæring som på 1990-tallet, vil det gi Norge om lag 7200 milliarder mer å rutte med frem til 2040. Derfor er det gledelig at samarbeidspartiene i avtalen sin skriver at de ønsker å støtte dem som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser, utover sektorene de vil rekommunalisere.

Dropp rekommunaliseringen

Samarbeidspartienes fokus ser ut til å være rettet mot en grønn omstilling, med store tiltak knyttet til klima, tap av naturmangfold og sirkulærøkonomi som grunnlaget for nye virksomheter. Dette er gode nyheter. Handelen utvikler stadig flere tjenester på veien mot en sirkulær økonomi, for eksempel reparasjons- og utlånstjenester, det er nettopp derfor vi omtaler handels- og tjenestenæringen som en næring.

Positivt er også erkjennelsen av at virksomhetene i Fredrikstad har krav på forutsigbare kommunale rammebetingelser, med rask og effektiv tilrettelegging for vekst i antallet bærekraftige arbeidsplasser. Stabilitet og forutsigbarhet gir de lokale virksomhetene mulighet til å tilrettelegge for vekst og utvikling av flere arbeidsplasser. Konstellasjonen ønsker også å bygge videre på samarbeidet med ideell sektor, og effektivisere byggesaksbehandlinger. Det er altså mange gode intensjoner i samarbeidsavtalen.

I næringsplanen, som er på høring, håper vi det politiske flertallet i Fredrikstad ser verdien av å la handels- og tjenestenæringen blomstre for fullt, og dermed legger bort planene om rekommunalisering. Et politisk flertall som stoler på handels- og tjenestenæringen vil være bra for gründerne og virksomhetene i Fredrikstad, og ikke minst verdiskapningen og velferden i kommunen.