Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid og tilbud til barn i barnevernsinstitusjon

Artikkelen er over 1 år gammel

Ragnhild Tranøy svarer på tidligere innlegg om endring av Sykehuset Østfolds tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri. Det nye tilbudet betyr styrking av lokale poliklinikker. BUPP i Fredrikstad har fått fem nye stillinger.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fire representanter for Omnia tenketank uttrykker i et innlegg i Fredrikstad Blad 13. januar bekymring for barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Østfold sitt tilbud til barn og unge som bor i barnevernsinstitusjon. Det er svært viktig at Sykehuset Østfold ivaretar barnevernsbarn som trenger hjelp. Endringene som er gjennomført er ikke til hinder for det.

Styrking av poliklinikker

I oktober 2019 valgte Sykehuset Østfold å desentralisere våre ambulante tjenester til lokale poliklinikker. Det vil si at de behandlerne som møter barna hjemme eller på skole er tilknyttet poliklinikkene vi har i Halden, Sarpsborg, Moss, Askim og Fredrikstad. Hensikten med dette var å styrke lokale fagmiljøer slik at man i større grad blir gjort i stand til å samarbeide både med kommunale fagmiljøer og barnevernsinstitusjoner. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Fredrikstad (BUPP Fredrikstad) har etter dette fått fem nye årsverk. Dette for å styrke det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet til barn som er bosatt i Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Samarbeid med barnevernsinstitusjoner

Sykehuset Østfold gjennomførte i 2016/2017 et pilotprosjekt; Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner. Prosjektet ble finansiert av Helse Sør-Øst. I sluttrapporten ble det blant annet vektlagt at innholdet i helsehjelpen i stor grad avhenger av samarbeidet vi klarer å etablere med institusjonene. Dette funnet har bred tilslutning, og er noe vi gjennom de driftsmessige endringene som nå er gjort, vil bli bedre i stand til. Pasientene gis utredning, behandling og individuell oppfølging fra den enkelte poliklinikk. Det gis også veiledning ved behov.

Sykehuset Østfold gjennomførte i 2019 samarbeidsmøte med barnevernsinstitusjonene i Østfold og Vestby. Alle institusjoner var invitert. Hensikten var å ha dialog om samarbeidsformer, og å gi barnevernsinstitusjonene anledning til å bli bedre kjent med barnevernsansvarlig og pasienttilbudet ved de lokale poliklinikkene. Det er senere utarbeidet samarbeidsavtaler for samtlige institusjoner i fylket.

Samarbeidsavtalene er nå signert og strukturen for regelmessige møter er satt. Samtlige institusjoner i fylket blir regelmessig invitert til den poliklinikken de geografisk hører til.

Likeverdig tilbud

Sykehuset Østfold har ambisjon om å tilby likeverdige tjenester til alle uavhengig av hvor i fylket man bor. Innenfor barne- og ungdomspsykiatri er robuste lokale poliklinikker fundamentet, støttet opp av målrettede fylkesdekkende tilbud for særskilte pasientgrupper. Vi arbeider hele tiden med å utvikle våre tilbud i tråd med pasientenes behov og avdelingens oppdrag og oppgaver.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.