Mange av tjenestene det offentlige leverer kan gjøres av private. Legehjelp, eldreomsorg, barnehage, skole, bibliotek, vei, kollektiv transport, renovasjon, fritidstilbud med mer. Spørsmålet er hva regningen hadde blitt for den enkelte i de forskjellige faser av livet.

De store linjene er slik i Norge i dag at du betaler tilnærmet lik skatt gjennom livet, i noen perioder bidrar du mer en du tar imot, og andre perioder, og da du trenger det mest, får du mer en du gir. Dette er en del av grunntanken i velferdsstaten.

Det frie marked kan fungere supert, men med de siste års hendelser friskt i minne, ikke alltid, eller ikke med alt.

Vi i Hvaler Senterparti er imot privatisering av disse tjenestene, i tillegg mener vi at fiberbredbånd kvalifiserer til en samfunnskritisk funksjon i fremtiden.

Les også

Oppgaven er ikke å drive business – på tide å selge

Hvaler Bredbånd har sørget for å knytte Hvaler-samfunnet tettere sammen, og for en utbygging som INGEN private ville påta seg. I dag vil en kjøper av dette, nærmest få monopol på markedet her ute. Da får innbyggerne og kommunen intet annet valg en å godta de betingelser som investor setter på disse tjenestene.

Den store kostnaden er tatt. La oss nå få tjene inn denne med en trygghet om valgfrihet av innholdsleverandør, mulighet for sikker utvikling av morgendagens eldreomsorg, skole og andre offentlige tjenester til en pris vi kan leve med. For kommunen blir det en stabil inntektskilde i fremtiden, som bidrar til fellesskapets kasse.

Selge kan du bare gjøre en gang, for så å leie tjenesten tilbake blir i lengden dyrere for oss alle. Og husk, mange kommuner angrer på salg av sine energiverk som har blitt sett på som arvesølvet.

Hvaler Senterparti ønsker ikke salg av Hvaler Bredbånd.