(Nettavisen) I forrige uke slo Norges Bank igjen på stortromma med et dobbelt rentehopp og hevet renten med ytterligere 0,5 prosentpoeng.

Og varselet er at renten skal opp enda mer.

Mandag varslet DNB at deres boliglånsrente settes opp tilsvarende. Det spesielle med rentehevingene denne gangen er at de er så store og kommer så tett, at endringen fra forrige rentehopp ennå ikke har nådd vanlige forbrukere.

Faktisk er det slik at rentehoppet som skjedde i starten av sommerferien, ikke har hatt full effekt før denne uken for enkelte.

Din rente henger langt etter

Veldig forenklet er prosessen ved renteheving følgende:

  • Norges Bank øker renten med umiddelbar virkning
  • Innen få dager bestemmer vanlige banker å følge etter
  • Eksisterende lånekunder får minimum seks ukers varslingstid før renteheving får effekt

På toppen av det hele får som regel ikke rentehevingen full effekt fra første låneforfall, fordi tidspunktet for rentehevingen ofte er midt i en måned.

Banker tilbyr som regel muligheten til å sette låneforfall samme dag som lønnsutbetaling, så effekten av denne forsinkelsen varierer mye mellom lånekunder.

Eksempel:

  • 23. juni økte Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng
  • 29. juni varslet DNB sine kunder om renteheving
  • Renteendringen hadde effekt fra 10. august
  • Ved lånebetalingen 25. august hadde omtrent halve renten fått effekt
  • Ved lånebetalingen 25. september hadde rentehevingen full effekt

Det betyr at hele effekten av rentehevingen før sommerferien først nå slår fullt ut hos enkelte kunder, en forsinkelse på tre måneder.

Men siden da har Norges Bank hevet renten med et helt prosentpoeng.

Hvor mye dyrere blir lånet?

Ved normale rentehevinger på 0,25 prosentpoeng er effekten av renteendringer forholdsvis små for de fleste familieøkonomier. Men når rentehevingene blir så store, merkes det betydelig.

Fra juni og frem til nå er renten hevet med 1,5 prosentpoeng og hele 2,25 prosentpoeng siden rentehevingene startet for nøyaktig et år siden.

I tabellen under har vi regnet ut utgiftsøkningen for ulike boliglån, både med rentehevingene siden i sommer, og siden rentehevingene startet.


1,5 prosent økning (siden juni)
2,25 prosent økning (siden i fjor)
Gjeld Årlig Per mnd Årlig Per mnd
1 million 11700 975 17550 1463
2 millioner 23400 1950 35100 2925
3 millioner 35100 2925 52650 4388
4 millioner 46800 3900 70200 5850
5 millioner 58500 4875 87750 7313
7,5 millioner 87750 7313 131625 10969
10 millioner 117000 9750 175500 14625

Tallene i tabellen tar hensyn til skattefradraget på 22 prosent på gjeldsrenter. Annuitetseffekten er holdt utenfor.

Tror renten skal enda mer opp

Styringsrenten er i dag på 2,25 prosent, og Norges Bank regner med å fortsette å øke styringsrentene ytterligere. De tror den til vinteren kan ende på 3 prosent.

Det betyr i så fall en ytterligere økning på 0,75 prosentpoeng.

Effekten av et slik rentehopp vil føre til en utgiftsøkning sammenlignet med i fjor som er svært merkbar for de fleste:


Ytterligere 0,75 prosent økning
3 prosent totalt
Gjeld Årlig Per mnd Årlig Per mnd
1 million 5850 488 23400 1950
2 millioner 11700 975 46800 3900
3 millioner 17550 1463 70200 5850
4 millioner 23400 1950 93600 7800
5 millioner 29250 2438 117000 9750
7,5 millioner 43875 3656 175500 14625
10 millioner 58500 4875 234000 19500

Huseierne: - Nå må vi vente på virkningen

Interesseorganisasjonen Huseierne mener nå at Norges Bank må sette ned tempoet og vente på effekten av rentehevingene som allerede er gjennomført.

- Norges Bank varsler at de vurderer en ny renteheving allerede på rentemøtet 3. november. Vi i Huseierne tror ikke det er lurt. For nå starter renteregningene å kjennes på lommebøkene til norske husholdninger. Samtidig stiger nærmest alle andre kostnader, som strøm, mat, drivstoff og kommunale avgifter, skriver kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i en kommentar.

At forrige renteheving ikke har fått effekt før den siste økningen ble gjennomført, bekymrer interesseorganisasjonen.

- Vi i Huseierne at det er viktig å få kunnskap om hvordan virkningen av de tidligere og dagens renteøkning vil være for husholdningene. Det vil vi ikke ha før det nærmer seg jul, påpeker de.