FB har en helsides artikkel om arbeidsplasser i Fredrikstad. Bedriftene flytter ut av byen, leser vi. Er det mange som er overrasket? Som synes at Fredrikstad er en flott by, og så å si Østfolds kjerne? Vel, da må man nok legge vekt på gamle bygninger, ferge i elva, flotte festivaler, Gamlebyen og rusling på hyggelige, lite trafikkerte veier. Det passer fint å bo her, men å drive en bedrift med mange ansatte og stort behov for frakt av varer er faktisk noe annet.

Da jeg flyttet hit til Fredrikstad med min familie for omtrent 30 år siden, var det lett å komme frem i sentrumstrafikken. Så la man plutselig et digert anlegg tvers over det som gjorde veien fremkommelig. Der skulle det være bussterminal. Og det fikk vi, samtidig som vi fikk et enda større kjøpesenter. Jeg vet ikke hvem som styrte i kommunen den gangen, men de må ha sett at det ville føre til et vanskelig trafikkbilde. Og snart ble det ganske riktig slik at man måtte kjøre slalåm langs kjøpesenteret, til dels på veier uten navn og skilt.

Vi startet arbeidslivet, han i Halden og jeg i Sarpsborg. Da fikk vi føle på kroppen hvordan trafikken var organisert når man ville komme seg til og fra Fredrikstad. Trange veier, 40 km i timen, 8 humper på veien til Halden. Dessuten var det busser mellom Fredrikstad og Sarpsborg som ikke kunne holde ruten fordi veiene ikke var så greie som fylkeskommunen håpet på.

Har det ikke blitt mye bedre siden den gang? Kanskje det. Fredrikstad har fått et par gode parkeringshus, noen av veiene er blitt bredere og toget går en gang i timen (når det går). Buss-sjåførene kjører godt og sikkert, rutene er bedre beregnet. Men holdeplassene i Fredrikstad er spredt utover byen og gjør trafikken uoversiktlig og til dels farlig. I Farmannsgate er det for eksempel satt opp et lys-skilt med avgangstider for buss. Bussen er lang og stor, og må stå på skrå med nesa ut i veien. Det er et farlig stoppested, med syklister og fotgjengere som blir tvunget ut i trafikken.

Store biler med full last dirigeres stort sett utenom sentrum. Men hovedveiene ut til E6 er fremdeles for trange og for dårlige. Det vil nok hjelpe litt når veien fra sentrum til Ørebekk er ferdig – etter fire år? Men hva så? De åtte humpene - respektive i Råde og Skjærviken - vil være der fremdeles. 40 km i timen må reduseres enda mer hvis man kjører en skikkelig tung lastebil.

Så kan man jo kjøre gjennom Sarpsborg, da. Eller man kan like gjerne legge hele bedriften der? Det ser jo faktisk ut til at behovet for praktiske og gode trafikkløsninger kan få bedrifter til å flytte til Sarpsborg, Råde og Rakkestad.

Kommunen, med Rune Fredriksen i spissen, har sagt ja til et nytt storsenter – på den andre siden av elva. Er det noen som har tenkt på trafikkbildet med store vogner over Værstebrua, og så videre på smale veier til de 8 humpene i Råde? Eller skal senteret være selvforsynt, liksom?