Onsdag kveld var styret i AIM Norway samlet på Eggemoen utenfor Hønefoss for å avgjøre hvor deres videre satsing skal skje. 

Men først torsdag formiddag ble det offentliggjort at Rygge blir foretrukket fremfor konkurrenten.

- Dette har vi jobbet for i to år, sier en meget tilfreds Paulsrud som fra oljemesse i Stavanger kunne glede omgivelsene med at det høyteknologiske vedlikeholdsarbeidet knyttet til de nye F 35- flyene skal etableres på Rygge.

Fordeler og ulemper

I en pressemelding klokken 10 kunngjorde AIM Norways administrerende direktør, Ove Haukaassveen, hvorfor Rygge og ikke Eggemoen er det foretrukne alternativ.

Der heter det blant annet: Mange fordeler og ulemper med de alternative lokaliseringer ble vurdert. I hovedtrekk har Rygge militære flystasjon fordelen med nærheten til Forsvarets operative miljø og tilstedeværende teknisk infrastruktur, i tillegg fremkommer i Forsvarssjefens Fagmilitære Råd å samle ytterligere aktivitet her. På Eggemoen har man klart å samle et ledende innovativt høyteknologisk aerospacemiljø, med blant andre Tronrud Engineering, ProxDynamics, Norsk Titan med flere, som samlet ville utfylle og passe godt med AIM inn i fremtiden.

LES OGSÅ: Fornøyde etter AIM-samtaler

Intenst arbeid

AIM Norway SF ble i desember 2014 valgt som en av 3 kandidater av amerikanske myndigheter til å utføre europeisk vedlikehold på F35-motorene. Selskapet har i ettertid jobbet intenst med å forprosjektere og planlegge testcelle og produksjon for en optimal og effektiv drift, samt å sikre en lokasjon for fremtiden.

Etter at Skedsmo kommune ga et klart uttrykk for at denne type aktivitet i det aktuelle perspektivet ikke var ønsket i det lange løp på Kjeller, så har selskapet sett nærmere på Gardermoen, Eggemoen og Rygge som mulige kandidater. Endrede behov på Forsvarets side medførte at Gardermoen ikke ble ansett som relevant videre i prosessen.

Finansiering

Etter en helhetlig vurdering besluttet styret å legge fremtidig motorvedlikehold til Rygge militære flystasjon i overensstemmelse med prosjektgruppens innstilling. Selskapet vil heretter gå videre med det praktiske arbeidet, med blant annet å sikre en langvarig finansieringsløsning i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

- Det er viktig å understreke at selskapets nåværende aktivitet fortsetter uendret på Kjeller ut levetiden for F-16 og Sea King. Videre ser vi for oss produksjon av haleflater til F-35 på Kjeller i enda lengre tid fremover, skriver selskapet.

At det nå satses på Rygge, vil bety at mer enn 100 høyt spesialiserte fagfolk vi drive en meget utfordrende virksomhet derfra.

- Dette er tidenes løft for regionen, sier Paulsrud.

Spenning

Også ordfører Inger-Lise Skartlien er lettet over meldingen hun fikk klokken 09.58 torsdag.

- Jeg er kjempeglad, sier hun, og legger ikke skjul på at det har vært en spennende morgen.

- Vi trodde at vi skulle få beskjed i går, så det var noen timer med spenning i går også. Men all logikk tilsier at de måtte informere eiere og ansatte først. I dag har jeg underholdt meg selv med kontorarbeid, sier hun til Moss Avis.

Skartlien mener avgjørelsen vil vær positiv for hele mosseregionen, med etablering av kompetansearbeidsplasser, kanskje nye innbyggere og økte skatteinntekter.

- Og det betyr mye for Rygge og kompetansemiljøet der.

I første omgang er det 50 arbeidsplasser som kommer til Rygge, men på sikt vil hele AIM flytte, og da vil det være snakk om et par hundre arbeidsplasser.

I ettermiddag skal det nye kommunestyret i Rygge konstituere seg, og Skartlien regner med at de fleste allerede kjenner til avgjørelsen.

- Men det blir en hyggelig melding å gi til de som ikke har fått det med seg, sier hun.

Ventet med å informere

– Styret er blitt enige om at våre lepper er lukket. Avgjørelsen vil bekjentgjøres torsdag klokken 10. Vi må ha en avsjekking med eierne og ansatte på Kjeller må informeres. Ting må skje i en viss rekkefølge, sa styreleder i AIM Norway, Jan Erik Korssjøen, til Ringerikets Blad onsdag kveld.

Han sa også at det var en vanskelig beslutning å ta.

Mens gleden er stor i mossedistriktet, er skuffelsen stor på Eggemoen:

– Vi er selvfølgelig skuffet over AIM-styrets beslutning om å velge Rygge fremfor Eggemoen. Nå det er sagt, er vi svært stolte over å ha vært vurdert som et så aktuelt og sterkt alternativ at Eggemoen var med helt til finalen i en kamp mot svært kjente og veletablerte Gardermoen og Rygge. AIM stod til slutt med to jevngode alternativer som begge oppfylte de behov og kriterier som AIM har for en etablering. Vi tapte finalen med knappest mulig margin i AIM-styret i går, ved at flertallet valgte nærhet til forsvarsmiljøet på Rygge til fordel for det industrielle miljøet på Eggemoen, skriver Tronrud Engineering i en pressemelding, ifølge Ringblad.no.

Ledende aktør

AIM (Aerospace industrial maintenance) eies av Forsvarsdepartementet, og har utviklet seg til å bli en ledende aktør innen reparasjon, testing og vedlikehold av høyteknologiske motorer for fly og helikoptre. Med på flyttelasset følger en stab av spesialutdannede fagarbeidere, ingeniører og kompetansepersonell.

AIM varslet for et par år siden behov mer plass. Selskapets ledelse tilkjennega et ønske om å etablere seg på Gardermoen, mens Eggemoen og den militære delen av Rygge var kun å betrakte som potensielle reserveløsninger.

LES OGSÅ: AIM Norway sikter seg inn på Rygge

En intakt og velfungerende infrastruktur samt at eventuell flyaktivitet ikke vil rammes av samme begrensninger som for eksempel på Gardermoen, har talt til Rygges fordel.

Hans Bjørn Paulsrud og ryggeordfører Inger-Lise Skartlien er blant dem som varmt har talt Rygges sak, og de har blant annet løftet frem den geografiske plasseringen med nærhet til europavei og havn.

Onsdag formiddag møtte de AIM-ledelsen for å redegjøre for fordelene på den militære delen av flyplassen.

- Vi har hatt gode samtaler med AIM Norway, sa en meget tilfreds ryggeordfører Inger-Lise Skartlien til Moss Avis etter møtet.

Fra Rygge gikk turen videre til presentasjon på Eggemoen, hvor også styremøtet til AIM ble avholdt.

LES OGSÅ: På Rygge kommer man til dekket bord