Som vestfolding unner jeg Rygge alle muligheter til å starte opp igjen med flytrafikk. Som Høyre-mann er jeg tilhenger av konkurranse og mangfold, også for min hjemlige flyplass Torp. Som flyger syntes jeg det var trist å se at passasjerene uteble på mine flyginger ut fra Rygge.

Jeg tok det ikke personlig.

Skal Moss lufthavn lykkes, må de ha stabile og forutsigbare rammer. I tillegg må flyselskapene ha troen på at passasjerene møter opp. Det er kostbart å starte flyruter. Flyselskapene får ikke statlig støtte, og må klare å løfte kapital nok til å fly til nye steder. Det er ikke enkelt i disse koronatider hvor de har store tap.

Flyselskapene er avhengig av at lufthavnene har stabile og forutsigbare rammer. En Ap-Sp-regjering som er avhengig av SV borger ikke for forutsigbarhet. Sp og SV vil at Vinmonopolet skal få enerett på alt salg av alkohol og tobakk. Sp har foreslått enerett til Vinmonopolet i en årrekke. Dette lille grepet kan se ubetydelig ut, men kan bli den største risikoen for ikke-statlige lufthavner.

Det er et paradoks at norske flyplasser er økonomisk avhengige av taxfree, men slik er situasjonen i det meste av verden i dag. Norge kan ikke melde seg ut av denne virkeligheten – i hvert fall ikke på kort sikt.

Solberg-regjeringen utredet konsekvensene av at Vinmonopolet skulle få enerett på taxfreesalg. Utredningen så på blant annet alkoholpolitiske rammer, forholdet til EØS-regler, regler om statsstøtte og mye mer.

Utredningen viser at en enerett på taxfree-salg til Vinmonopolet vil gi en betydelig usikkerhet for økonomien til lufthavnene. Ikke engang det statlige Avinor ønsket Vinmonopolet velkommen i deres lokaler.

Vinmonopolet gir ikke ved dørene. Dette er en profesjonell bedrift som arbeider for høye salgstall og pene overskudd. Får de enerett, vil de være i posisjon til å diktere leieforholdet til lufthavnene.

Dagens ordning med anbud sikrer at lufthavnene får størst mulig inntekt. Vinmonopolet må gjerne legge inn anbud på lik linje med de private aktørene, men de kan ikke få enerett, slik Sp og SV vil.

Skal Rygge lykkes og få reetablert flyginger, kan ikke Sp og SV tvinge igjennom et flertall for enerett til Vinmonopolet. Det Moss lufthavn Rygge og de andre ikke-statlige lufthavnene trenger, er muligheten til å forhandle opp sine inntekter. Ikke å miste dem.