«Ryddegutter» fra FFK dukker plutselig opp på Selbak-dugnad