Ordfører i Råde, René Rafshol, var nylig ute i mediene og klaget over at mediene dekket for lite politikk fra Råde. Media er en veldig viktig del av vårt demokrati, både for å informere om forskjellige politiske standpunkter og vedtak. Men enda viktigere er mediene sin rolle i å kontrollere makthavere og avdekke der det offentlige begår urett mot folk og næringsliv.

I Råde har familien Krohn gjennom mange år blitt begått urett mot av det offentlige. Heldigvis har familien tatt kampen, men det er vanskelig når den «lille mann» må ta kampen mot feilaktig saksbehandling, inhabile beslutningstagere og enda verre når det offentlige gjør alt i sin makt for å hindre at urett blir rettet opp.

Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å ikke innse at det offentlige har begått urett ovenfor familien Krohn i den såkalte byggesaken. Råde kommune har mulighet til å rydde opp i saken. Råde Frps gruppeleder Kent Wigardt og resten av Råde Frp har tatt opp saken flere ganger.

Jeg vil derfor utfordre ordfører René Rafshol, vil du som ordfører ta initiativ til å rette opp det offentliges urett mot familien Krohn og sørge for at byggesaken får en endelig avslutning?