For i Bakvendtland der kan alt gå an,
der er de like tøysete og tullete alle mann
Alf Prøysen

I Bakvendtland er det bare flertallet i Arbeiderpartiet som ønsker en «sosialdemokratisk rusreform».

I Bakvendtland lages politikk med utgangspunkt i «signaleffekten» – et begrep som verken er oppført i bokmåls- eller nynorskordboka.

I Bakvendtland lages politikk basert på moralisme, tro, antagelser, frykt og fordommer.

I Bakvendtland er frykten stor for at generell avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, vil skape en oppfatning om at bruk av narkotika er tillatt.

I Bakvendtland er det mest skadelige av alle rusmidler, alkohol, tillatt, mens det minst skadelige, cannabis, er forbudt.

I Bakvendtland vil de ha «stø kurs» for en politikk basert på troen om at avkriminalisering vil føre til flere brukere av illegale rusmidler og at straff vil redusere antall brukere av illegale rusmidler.

I Bakvendtland er det nødvendig å ikke vektlegge at 60 års erfaring med at straff ikke virker.

I Bakvendtland vil de ikke avkriminalisere små mengder narkotika, fordi narkotika er forbudt.

I Bakvendtland er alle brukere av illegale rusmidler misbrukere, fordi stoffene er illegale.

I Bakvendtland er fakta og forskning uinteressant.

I Bakvendtland er det helt utelukket å bruke gode erfaringer med avkriminalisering fra andre land som utgangspunkt for ruspolitikk.

I Bakvendtland er det forbudt for bønder å dyrke det nyttige produktet industrihamp, fordi hampeplanten er oppført på narkotikalisten.

I Bakvendtland vil de ha en «sosialdemokratisk rusreform» som går på tvers av anbefalinger fra samtlige relevante FN-byråer, Verdens helseorganisasjon, Barneombudet, FNs høykommissær for Menneskerettigheter, Riksadvokaten, FO – Fellesorganisasjonen, Norsk psykologforening, Advokatforeningen, Politihøgskolen, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Fredrikstad kommune o.a., samtlige brukerorganisasjoner, LOSU – Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid, Helsedirektoratet, Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon, Forandringsfabrikken, Helse sør-øst, KoRus Øst, Sir Richard Branson, Thorvald Stoltenberg, Bono, Kofi Annan, AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, FpU, Senterpartiets Ungdom, Høyre, Venstre, SV, MDG og Rødt – i tillegg masse fagpersonell. Og ifølge siste meningsmåling; 2/3 av den norske befolkning.

I Bakvendtland vil de ha en politikk som er i strid med den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, i strid med FNs menneskerettserklæring, og som er i strid med Grunnlovens bestemmelser om at alle skal behandles likt i forhold til lovverket.

I Bakvendtland opprettes det en ny kategori; «tunge rusmisbrukere», som skal slippe straff for å bruke og besitte mindre mengde illegale rusmidler.

I Bakvendtland skal «tunge rusmisbrukere» sidestilles med «barn under 15 år» og andre «strafferettslig utilregnelige» som «psykotiske» eller «psykisk utviklingshemmede».

I Bakvendtland skal fastlegene få jobben med å utskrive helseattester for personer med alvorlige og langvarige rusproblemer, slik at de blir «tunge».

I Bakvendtland vil det lønne seg å oppnå statusen «tung rusmisbruker» for å slippe straff for besittelse og bruk av illegale rusmidler.

I Bakvendtland vil de bare hjelpe de som fortjener hjelp.

I Bakvendtland skal myndighetene fortsatt true med straff, straffe og stigmatisere brukere av illegale rusmidler som ikke er «tunge rusmisbrukere».

I Bakvendtland skal folk straffes selv om de ikke påfører andre mennesker skade.

Ja slik er det i Bakvendtland, slik er det her.