Roy Jakobsen tapte mot kommunen

Rettssaken mellom Roy H. Jakobsen og Fredrikstad kommune.

Rettssaken mellom Roy H. Jakobsen og Fredrikstad kommune.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fredrikstad kommune er frifunnet i søksmålet fra tidligere kommunalsjef Roy Jakobsen. I følge dommen må Jakobsen erstatte Fredrikstad kommunes advokatutgifter, som er på 503.000 kroner.

DEL

Det mest sentrale har vært  om en advarsel arbeidsgiver, Fredrikstad kommune ga Jakobsen, står seg.  Advokat Dag Olav Riise reiste søksmål i april 2017 på vegne av Jakobsen og  la ned påstand om at vedtaket om advarsel var ugyldig. 

Fredrikstad tingrett skriver at advarselen Jakobsen fikk, har bakgrunn i en sak som  har vært svært belastende for kommunen, både økonomisk og omdømmemessig. Revisjonsrapporten fra ØKR (Østfold kommunerevisjon) og bokettersynsrapporten fra Skatt Øst retter sterk  kritikk mot kommunen  både når det gjelder anleggsbidragsmodellen og fakturakontroll i teknisk drift. 

 Ingen ugyldig advarsel: - Det var en forsvarlig vurdering

Roy Jakobsen gikk som tidligere  omtalt  av som kommunalsjef og over i en stilling som spesialrådgiver.  Det står i dommen at han var presset til å gå av som kommunalsjef, og at en advarsel i tillegg kan ha vært overflødig. I følge dommen var  advarselen sterkt belastende for Roy Jakosen, og  han ble sykemeldt.  Men  tingrettsdommer Sissel Rostad mener at dette ikke fører til  at advarselen kan bli ugyldig.

-  Kommunen har gjort en forsvarlig vurdering når man fant  forholdene så alvorlige at det var nødvendig  med en advarsel, skriver tingrettsdommer  Rostad i dommen.  

- Roy Jakobsen ble hørt

I dommen kommer kommunen også godt ut av  problematikken rundt at  Jakobsen først fikk et  varsel om avskjed eller oppsigelse, noe som aldri ble  realisert. I stedet kokte saken ned til  en advarsel, da man etter hvert mente det ikke var grunnlag for å avslutte  arbeidsforholdet.

- Vedtaket ble fattet etter en  forsvarlig behandling som viser at Jakobsen ble hørt, skriver Fredrikstad tingrett i dommen.

Videre anfører retten at  det var kritikkverdig av Jakobsen å be advokat Skaaraas  vurdere rapporten fra  ØKR  (Kommunerevisjonen), stikk i strid med  rådmannens klare uttalelse.

-  Jakobsen handlet stikk i strid med ordre fra sin overordnede.  Dette er kritikkverdig  enten man er kommunalsjef eller spesialrådgiver, skriver  tingretten.

Kritiseres for behandling av bekymringsmelding

Retten er enig i at Jakobsen kan kritiseres  for at han ikke behandlet  bekymringsmeldingen fra en varsler seriøst.

- En seriøs behandling av meldingen kunne medført endring på et tidligere tidspunkt  og redusert den økonomiske belastningen for kommunen. I stedet fortsatte man med feil behandling av anleggsmodellen, heter det i dommen.

  Retten mener  kommunen sto fritt til å gi Jakobsen en advarsel for så alvorlige forhold som denne saken handler om, selv om det hadde gått lang tid.

- Men om en advarsel var en hensiktsmessig reaksjon skal ikke prøves av retten, skriver  dommer Rostad.

Den andre måten å se det på er at en slik advarsel skal være  «ferskvare».

- Rådmannen var ikke inhabil

Tidsmessig i retten  har det gått med mest tid til spørsmålet om rådmann Finess var inhabil til å håndtere Roy Jakobsen. Saksøker Jakobsen har påstått at rådmannen hadde en personlig særinteresse i saken.  Jakobsen og hans advokat har heller ikke her fått gjennomslag.

- Hvilken reaksjon Jakobsen ble ilagt har ikke hatt betydning for fast ansettelse av Finess som rådmann. Det har heller aldri vært tema i kommunen at rådmannen måtte gå  som følge av Roy Jakobsens handlinger.

- Rådmann Finess  hadde  ingen særinteresse som kunne svekke tilliten til rådmannens upartiskhet,  fastslår  Fredrikstad tingrett. 

Dommer Rostad kan heller ikke se at den berømmelige pressemeldingen fra rådmann Finess  kan føre til at han er inhabil i saken. 

Tingretten mener at heller ikke kommunalsjef Atle Holten var inhabil.

Uvisst om saken blir anket

Roy Jakobsen sier gjennom advokat Dag Olav Riise at han ikke har noen kommentar til  spørsmålet om å anke dommen. Jakobsen har heller ingen andre kommentarer i dag. 

Ordfører Jon- Ivar Nygård sier: - Dette var en dom som  forventet. Ut over det har jeg ingen kommentar.

- Var du aldri i tvil.... ?

-  Jeg har ikke ytterligere kommentarer. At dommen var som forventet, sier alt.

Roy Jakobsen er i dommen pålagt å betale kommunens  advokatutgifter pluss at han har egne advokatutgifter.  Til sammen dreier det seg om 900.000 kroner.

- Er  det aktuelt at kommunen kan komme Roy Jakobsen litt  i møte med de betydelige advokatregningene? 

- Det  har jeg ingen kommentar til nå, sier ordfører Nygård.

FB har ikke fått tak i rådmann Finess for noen kommentar.

Artikkeltags