Jeg har lyst til å gi ros til Freddy Fjellheim, som har kjempet for poesi i denne byen og andre steder. Det er det ikke mange som gjør. Han har, som han skriver, mange originale ideer og ønsker på vegne av kunsten. Det er flott at vi har en slik våpendrager blant oss.

Derfor er det synd at han oppfatter sitt eget arrangement som mislykket. For ingen av dem jeg har snakket blant publikum opplevde det slik: Tvert imot. Teknikken gikk som den skulle, anmeldelsen i Fredriksstad Blad roste det hele. Ja, det ble avdekket feil da vi hadde tester tidligere på dagen, men for ordens skyld: Det er jo nettopp derfor man har tekniske prøver før et arrangement.

Fjellheim mener at vi opptrådte destruktivt. Men hvorfor skulle vi motarbeide vår egen samarbeidspartner? Vi jobber med svært mange eksterne arrangører gjennom et år – og vi ønsker alle godt, og at de får et stort publikum. Dessverre fatter ikke folk interesse for alt, og noen få arrangører blir skuffet over oppslutningen rundt sitt eget arrangement. En slik skuffelse forstår vi godt.

Vi hjelper eksterne arrangører med saler, teknikk og markedsføring, noen ganger uten å ta betalt, fordi vi som stiftelse ønsker å bidra til et bredt og variert kulturliv i Fredrikstad og Østfold. Det skal vi fortsette med.

Vårt eget program skal favne bredt, fordi vi ønsker å gi et tilbud til mange. Alle som følger oss, vet at vi tar opp mange og alvorlige samfunnsproblemer, også undertrykkelse og brudd på menneskerettigheter.

Derfor inviterer vi enda flere aktører til å lage gode arrangement hos oss, og sammen med oss.

Litteraturhuset Fredrikstad er, som alle andre, ikke uten feil eller mangler. Vi har en liten, men dyktig og oppofrende stab som avvikler over 250 arrangementer i et normalår. Men at ansatte offentlig skal bli kalt inkompetente og udugelige, slik som i Fjellheims leserbrev, det fortjener ingen som jobber på en arbeidsplass i Norge.