Røkutvikling i det gamle sykehusbygget – røkdykkere inne i bygget

Alle nødetater rykket ut da det oppsto røkutvikling i det gamle akuttmottaket på sykehuset i Dronningensgate.