Gå til sidens hovedinnhold

Roger Johannessen: Det ble begått urett mot Henning Aall da han ble fjernet fra kontrollutvalget

«I offentlig saksbehandling er det god forvaltningsskikk å begrunne et vedtak med utgangspunkt i faktiske forhold. Det gjorde ikke Fredrikstad bystyre i saken om Carl Henning Aalls videre deltagelse i kontrollutvalget.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Noen ganger koster det mer å være feig enn å hoppe uti og se hva som skjer» (Herbjørg Wassmo)

Derfor: Det ble begått urett mot bystyrerepresentant Carl Henning Aall (Uavh.) i siste bystyremøte!

Vedtaket gjelder fra dags dato, bemerket ordføreren etter å ha slått klubba i bordet sist torsdag. Det vedtaket gjaldt nytt reglement for delegering og innstilling i Fredrikstad kommune sak 160/20. Et reglement som kanskje skulle ha vært på plass for minst ett år siden.

Les også

Henning Aall mistet plassen i kontrollutvalget – nå erstattes han av SVs Tore Antonsen

Litt senere i møtet, da det skulle velges nytt kontrollutvalg i sak 164/20, ble det nye reglementet, som nettopp var blitt vedtatt, ikke tatt i bruk som begrunnelse for at det måtte avholdes nyvalg. Tvert imot all sunn fornuft, ble det gamle reglementet av 2015 som nettopp hadde blitt erstattet med et nytt, benyttet som begrunnelse for at det måtte avholdes nyvalg av kontrollutvalget.

Det var reglementet av 2015 som inneholdt bestemmelser om partifordeling i kontrollutvalget. Det var partifordelingen som var sakens kjerneargument for ordføreren. Reglementet av 2015 henviste til kommuneloven § 77, og forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av Kommunaldepartementet 15. juni 2004, med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 11. Problemet er, at den loven og den forskriften det henvises til, ikke lenger er gyldige. Det henvises til lov og forskrifter som ikke har vært gyldige de siste 14–15 månedene!

I den nye forskriften til den nye kommuneloven om kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019 heter det: § 22. Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner ...

Min logikk forteller meg at et reglement som er hjemlet i forskrifter og lov som ikke lenger er gyldige, må gjøre reglementet ugyldig.

Min logikk forteller meg også at et vedtak som er fattet og begrunnet i et ugyldig reglement, må gjøre vedtaket ugyldig.

Min logikk forteller meg at det ikke er god forvaltningsskikk å fatte vedtak basert på feil faktisk grunnlag.

I offentlig saksbehandling er det god forvaltningsskikk å begrunne et vedtak med utgangspunkt i faktiske forhold. Det gjorde ikke Fredrikstad bystyre i saken om Carl Henning Aalls videre deltagelse i kontrollutvalget. Bystyrets medlemmer forholdt seg til saksdokumentene og de opplysningene som forelå der. De opplysningene som forelå der, var basert på et regelverk som er gått ut på dato. Det er de faktiske forhold. Å vektlegge et reglement som er utgått på dato, er å vektlegge utenforliggende forhold. Det er usaklig.

I en mail til flere av gruppelederne i de ulike partiene noen dager før møtet, opplyste jeg om de nå var i ferd med å begå urett. Allikevel forløp saksbehandlingen slik det forventes av en saueflokk. Før møtet fikk jeg bare en tilbakemelding: «Takk for en observant påpekning – jeg merker meg den med interesse!»

Dette er ment for at flere skal bli interesserte – og for at kanskje flere gjør som undertegnede; anmoder Fylkesmannen om lovlighetskontroll av vedtaket. Handling gir forvandling!

Kommentarer til denne saken