En flat og økende CO2-avgift, som Høyre-regjeringa går inn for, vil ramme dem med lav inntekt urettmessig hardt og gir økende forskjeller – og berettiget folkelig motstand. Samtidig er det hevet over tvil at skal klimautslippene ned, så mye som trengs for å nå Paris-målene, må prisen økes på fossil energi, årsaken til utslippene. Tilsynelatende en gordisk knute – men den kan løses.

Rødt vil innføre klimarabatt, en karbonavgift til fordeling, som betales tilbake til dem med middels og lav inntekt - månedlig, rett inn på konto. Det vil det store flertallet tjene på - og klimaet!

Skal verden unngå klimakatastrofe og begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader, kan ikke CO2-utslippene fortsette å øke, men må reduseres åtte- ti prosent hvert år fra nå, slik at de er i null i 2050.

Skal det skje, må prisen på fossile drivstoff gjøres høy og raskt økende. For så lenge bilen er det billigste og enkleste, tar vi bilen. Men å heve bensinprisen vil ramme vanlige folk … hvis vi ikke gjør det på Robin Hood-måten og tar fra de rike og gir til vanlige folk.

Det gjøres enkelt ved å ta alle CO2-avgiftspengene og fordele dem med et likt beløp til alle som tjener under 600.000, en tusenlapp i måneden, rett inn på konto. De som bor i distriktene, får et noe høyere beløp. Etter hvert som CO2-avgiften økes år for år, øker også innbetalingen.

De med høy inntekt - og stort karbonforbruk, får ingen tilbakebetaling, bare økte kostnader. Flertallet, de med vanlig og lav inntekt - og mye mindre karbonavtrykk, får økte inntekter, som mer enn veier opp for prisøkningen. Og jo grønnere du lever, jo mer tjener du.

Med stadig hyppigere og mer ekstreme hetebølger, skogbranner, flommer og orkaner haster det. Utslippene i Norge har ikke sunket siden 1990. Derfor må vi ha en avgift på alle CO2-utslipp, ikke bare bensin. Det vil redusere klimautslippene umiddelbart, samtidig som avgiften vil stimulere kraftig til grønn innovasjon, og gjøre det lønnsomt for bedrifter og forbrukere å ta grønne valg.

Regjeringen foreslår at CO2-prisen skal være 2000 kroner i 2030, som betyr 50 øre i økt bensinpris! Det er altfor lite, altfor sent! De tør ikke å gå fortere fram, for de forstår at uten noe form for fordeling av avgiftsinntektene, så vil gatene fylles av en helt rettferdig protest mot at vanlig folk skal betale regningen. Fordi de med vanlig og lav inntekt tjener på Rødts klimapolitikk, kan Rødt gå mye raskere fram.

Vi vil også gjøre det mulig for langt flere å velge grønn transport, ved å sørge for storstilt, statlig finansiert utbygging av grønn infrastruktur i distriktene, og et betydelig bedre kollektivtilbud i og mellom byene.