Rødt har gjennom hele pandemien sagt at det er fellesskapets ansvar å stille opp for vanlige familier med dårlig råd. Nå har vi på toppen av pandemien fått en situasjon med skyhøye strømpriser. Da må Stortinget sikre at folk har råd til å betale strømregninga. Da det var kaldt i 2011, økte antall inkassosaker på strømregninger med 15 prosent. Det må vi hindre at skjer nå.

Stortinget har nettopp gått inn for Rødt sitt forslag om å gi en ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte. Det gjør at noen av de som har aller minst, kan få hjelp til å betale strømregninga. Samtidig stilte vi forslag om å gi en tilsvarende håndsrekning til langt flere av alle de med dårlig råd og som er rammet med krisa. Det var det bare Sp og SV som støttet. Dette skal vi jobbe videre med, og vi vil også jobbe for at de som mottar en ekstra utbetaling, ikke samtidig får trekk i andre ytelser. Det ville vært grovt urettferdig.

De høye strømprisene kommer ikke bare av at det er kaldt. De henger også sammen med økt krafteksport, der kraftselskapene tjener gode penger på å selge kraften ut, mens vi – innbyggerne – betaler ved å få import av det europeiske høye strømprisnivået i retur. Rødt mener at strøm til lys, matlaging og oppvarming av vanlige boliger dekker helt grunnleggende behov. Denne strømmen må være rimelig.

Det betyr ikke at alle skal kunne bruke så mye strøm som de bare vil. De som varmer opp hytta si på flere hundre kvadratmeter, de som har utendørs boblebad om vinteren og oppvarmet innkjørsel på hytta, kan gjerne betale litt mer for sitt høye forbruk. Dette kan løses gjennom en differensiert strømregning til husstander, der vi både ser på elavgiften og nettleia, i tillegg til selve strømprisen.

Det skal være lav pris for dem som har et normalt forbruk, mens strøm til luksusforbruk blir dyrere. På denne måten kan vi sikre et mer rettferdig strømsystem som sikrer rimelig strøm til alle – men ikke til dem som sløser på unødvendig luksusforbruk.