Gå til sidens hovedinnhold

Rødt: Uakseptabelt at ny BPA-konsesjon ennå ikke er i boks

Artikkelen er over 1 år gammel

Hannah Berg, Rødt: – Mangelen på en ny BPA-konsesjon fører til stor usikkerhet for brukerne, spesielt etter forsøket på å lage en mye dårligere BPA-ordning enn den vi har.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


20 måneder er voldsomt lang tid å vente på en ny konsesjon. Mangelen på en ny BPA-konsesjon fører til stor usikkerhet for brukerne, spesielt etter forsøket på å lage en mye dårligere BPA-ordning enn den vi har. Det har vært mye att og fram fordi kommunedirektør i første omgang tenkte at BPA kunne sidestilles med pleietjenester.

Kjernen i brukerstyrt personlig assistanse er at ordningen er en likestillingsreform, ikke et helsetilbud. Det er frihet til å leve et selvstendig og uavhengig liv, ikke pleie. Fredrikstad kommune hadde ikke skjønt dette sist det skulle lages konsesjon. Heldigvis forsto politikerne det, og bestilte en konsesjon etter norsk standard. Den har ikke blitt levert. Det er grov svikt, og en stor belastning for brukerne av BPA.

Grunnene til at ny konsesjon har tatt så lang tid å få på plass er sikkert gode og berettigede, men det er fortsatt uakseptabelt at Fredrikstads befolkning har måttet vente i 20 måneder. Det er alvorlig når administrasjonsledelsen drøyer politiske vedtak, uansett unnskyldninger. Det svekker tilliten til Fredrikstad kommune. Dessverre kan vi ikke gjøre annet enn å beklage og si at vi som politikere må gjøre vårt for at administrasjonen skal ha kapasitet og mulighet til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

Kjernen i brukerstyrt personlig assistanse er at ordningen er en likestillingsreform, ikke et helsetilbud. Det er frihet til å leve et selvstendig og uavhengig liv, ikke pleie.

Rødt Fredrikstad har lovet å støtte kravene fra Likeverdsalliansen. Det følger vi opp nå som vi er i bystyret.

I flertallpartienes politiske plattform står det under likestilling at:

«For samarbeidspartiene er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi har kommet langt, er vi ikke i mål. Vi må arbeide videre med økt likestilling og kulturendring. Målet må være at Fredrikstad kommune skal være den mest likestilte kommunen i landet, der alle har de samme mulighetene. Fredrikstad kommune skal være en foregangskommune for universell utforming».

Dette forplikter og det første budsjettet og handlingsplanen for 2020-2023 har blant annet disse punktene:

- sikre tilstrekkelig HC-parkering i sentrum og i Gamlebyen
- jobbe med å gjøre sentrum tilgjengelig for alle
- utvikle aktivitetstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
- jobbe for at plan for livslange tjenester (tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne) blir realisert
- jobbe for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid
og
- sørge for å ha Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) etter norsk standard.

Les også

Fredrikstad kommunes skandaløse behandling av funksjonshemmede

I tillegg har partiene fremmet disse verbalforslagene:

1) Kommunedirektøren bes fremme en sak som belyser kapasitet og tilgang til varmtvannsbasseng i Fredrikstad for hele Fredrikstads befolkning (alle brukergrupper) og legge fram tiltak som øker kapasiteten dersom det framkommer at kapasiteten ikke er tilstrekkelig.

2) Kommunedirektøren bes foreta en kartlegging av bysentrumet for å identifisere forbedringspunkter for universell utforming i bysentrum. Tilbakemeldinger som gis er blant annet at asfalt legges for lavt inn mot kantsteiner. Urner, beplanting og skilt plasseres slik at det oppstår hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan være aktuelt å utarbeide en egen veileder for universell utforming i Fredrikstad kommune.

Som politikere har vi ansvar for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Dette ansvaret har ikke blitt forvaltet godt nok i Fredrikstad. Når mennesker med nedsatt funksjonsevne møter barrièrer som gjør at de ikke kan delta på lik linje med andre, så har vi - som politikere og samfunn - ikke gjort jobben vår. Rødt lover å være en pådriver for å nå målet om å bli Norges beste kommune på likestilling og universell utforming. Og vi krever at det nå, mange måneder på overtid, skjer noe med utlysning av ny BPA-konsesjon. Nå må kommunedirektøren får fortgang i saken snarest.

Kommentarer til denne saken