Gå til sidens hovedinnhold

Rødt støtter ideelle barnehager som tillegg til offentlige

«Selv om vi ikke har hatt mange saker i Fredrikstad som tyder på «superprofitt», så har vi eksempler på at noen har brukt offentlige midler til tiltak som ikke er en del av det å drifte gode barnehager.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre, Frp og KrF hevder at venstresiden er imot private barnehager. Rødt er tydelig på at vi er for offentlige barnehager med ideelle private som et tillegg. Rødt vil sikre at våre skattepenger og foreldrebetaling går til kvalitet i barnehagene, ikke til noen få private, kommersielle eiere.

Høyresiden hevder også at vi ikke har tillit til barnehageansatte og private barnehager og at vi setter mange barn, foreldre og ansatte i et dårlig lys.

Rødt støtter barn, foreldre og ansatte i private barnehager. De ansatte i private barnehager gjør en viktig og god jobb, men de fortjener bedre rammer og arbeidsvilkår. Barna fortjener at alle midlene blir i barnehagene. Det er tall fra 2019 som viser at private barnehager, i hovedsak kommersielle har noe lavere bemanning enn kommunale.

Vi har ideelle barnehager i Fredrikstad som har i sine vedtekter at alle midler skal komme barna til gode, tilsvarende privatskoleloven. Dette er utfordring alle private barnehager burde følge opp. Lønnsutgifter utgjør største delen av utgiftene. Skal en hente ut utbytte i barnehager, må det bety lavere bemanning og/eller lavere lønn, mindre vikarer osv. Virke ideell viser til at ideelle bruker ti prosent mer av tilskuddene til bemanning.

Høyre hevder at kun tre private barnehager i Fredrikstad tar ut et moderat utbytte. Hva er moderat, og ønsker Høyre endringer i privatskoleloven som åpner for utbytte også der?

Velferdsutvalget, oppnevnt av regjeringen, har lagt fram sin innstilling om private aktører i velferdsstaten. Utvalget beskriver at det er stor variasjon, men at en betydelig del av de private barnehageeierne kan ha superprofitt, både gjennom den ordinære driften og ikke minst gjennom salg av barnehager og barnehageeiendom. Utvalget mener derfor at det offentlige kan ha gitt unødvendig mye støtte til private barnehager og at regelverket bør strammes inn. Ideelle barnehager er tjent med at det ryddes opp.

Når velferd blir butikk og noen eiere kan ta ut profitt, dvs opparbeide seg en stor formue på felleskapets midler, ja da er de velferdsprofitører.

Selv om vi ikke har hatt mange saker i Fredrikstad som tyder på «superprofitt», så har vi eksempler på at noen har brukt offentlige midler til tiltak som ikke er en del av det å drifte gode barnehager. Det er også flere private barnehager uten tariffavtale.

Barn, foreldre og ansatte er tjent med at det er åpenhet rundt bruken av offentlige tilskudd, og samfunnet er avhengig av det. Fellesskapet er tjent med at pengene vi betaler i skatt går til best mulig velferd og ikke til privat profitt.

Rødt støtter likebehandling av private og kommunale barnehager med krav om at midlene skal komme barna til gode og vi har foreslått endringer som hindrer profitt i velferdstjenester. Fram til det skjer er vi avhengig av bedre tilsyn og oversikt over hvordan private eiere bruker våre skattepenger bevilget til velferd. Dette er ikke kommunisme, men god samfunnsøkonomi.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.