Rødt er mot regionreformen. Reformen legger opp til en regional sentralisering der makt og arbeidsplasser flyttes fra distriktene til store fylkeshovedsteder. Det ønsker ikke Rødt, og i oktober 2018 foreslo vi at alle tvangssammenslåinger av fylker skulle stanses.

Rødt vil reversere regionsreformen, slik at Viken oppløses og fylkene Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstår. Det samme gjelder også fylkene andre steder i landet som har vært berørt av høyresidens tvangssammenslåing de senere åra.

Vi ser til stadighet ulemper innbyggerne påføres på grunn av sammenslåinga. En ting er økt avstand til ulike funksjoner, men det er også andre praktiske konsekvenser vi nå utsettes for. Fylkeskommunen betaler ikke lenger for skolesekker til 1. klassingene. Dette må nå eventuelt kommunene dekke selv igjennom sine budsjetter dersom de har mulighet til å prioritere dette. Det er ikke lenger mulighet til å ta med sykkel på bussen gratis her i Østfold. Byggingen av nye videregående skoler i Sarpsborg og Fredrikstad er utsatt på ubestemt tid. Alt dette er også direkte resultater av at Høyre, KRF, Venstre og FRP tvang igjennom fylkessammenslåinga selv om befolkningen ikke har blitt spurt i folkeavstemning.

Når det er sagt så er det kanskje ikke så rart at høyresiden ikke ville legge dette spørsmålet ut på folkeavstemning. Vårt inntrykk når vi snakker med folk i gata er at det er et stort flertall for å gå tilbake til de gamle fylkene og for vår del da få Østfold tilbake. For noen år siden i Finnmark så ble det gjennomført en avstemming der 87% stemte mot sammenslåing med Troms. Allikevel tvang regjeringa dette igjennom. Udemokratisk.

Et regjeringsskifte til høsten er avgjørende for å reversere regionsreformen, og det vil Rødt være aktiv pådriver for å få til. Reverseringen må skje på en grundig måte, slik at det ikke slår negativt ut for alle de som har Viken Fylkeskommune som arbeidsgiver nå. Alle skal få jobb i sine respektive ny-gamle fylker. Minus noen heltidspolitikere på fylkestinget.

Regionsreformen har vært positiv spesielt for to grupper: De som ønsker karriere som heltidspolitikere og for velferdsprofitører som får en ny og voldsomt stor potensiell kunde i storfylket Viken. Sistnevnte er etter vår vurdering antakelig det som ligger bak høyresidens voldsomme iver etter å slå sammen fylkene med tvang.

Rødt har en solid tradisjon for å stå ved det vi lover, og det er viktig for oss å ikke vingle frem og tilbake i viktige spørsmål. Derfor mener vi at den sikreste stemmen for å legge ned Viken og få tilbake Østfold er å stemme på Rødt i høstens valg.