Rødt Fredrikstad: Vår største frykt er at kommunens Isegran Eiendom hiver seg inn i konkurransen om å få mest mulig ut av folk på boligjakt

Planene om at kommunale Isegran Eiendom og private Cityplan i fellesskap skal utvikle Trosvikstranda satte fart i diskusjonen om hvilken rolle det kommunale eiendomsselskapet skal ha.

Planene om at kommunale Isegran Eiendom og private Cityplan i fellesskap skal utvikle Trosvikstranda satte fart i diskusjonen om hvilken rolle det kommunale eiendomsselskapet skal ha. Foto:

Av

Rødt Fredrikstad til Gunnar Bodahl-Johansen: – Det er riktig at de fleste politikere ikke har fokus på en sosial boligpolitikk, men Rødt har jobbet aktivt med dette, helt siden vi ble valgt inn i bystyret i 2019.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sin spalte i Fredriksstad Blad (20. mars) kritiserer Gunnar Bodahl-Johansen kommunen og politikerne for deres manglende fokus på sosial boligbygging. Vi deler i høyeste grad hans bekymring for hvordan kommunen forvalter eiendom, men er uenig i kritikken som rettes mot politikerne. Det er riktig at de fleste politikere ikke har fokus på en sosial boligpolitikk, men Rødt har jobbet aktivt med dette, helt siden vi ble valgt inn i bystyret i 2019.

Byggeaktivitet og fortetting er i utgangspunktet bra, men Fredrikstad kommunes boligpolitikk bør ikke støtte oppunder profittjagende boligbyggere. Markedsaktørene ønsker minst mulig regulering, slik at de kan bygge høyere, hurtigere og tettere for å få mest mulig ut av kvadratmeterprisen. Resultatet er at vanlige folk som trenger et sted å bo blir stående igjen som de store taperne. Nå er det på tide at vanlige folks boligfremtid kommer i fokus og at kommunen som håndhever og utbygger tar over styringen.

Rødt Fredrikstad gikk til valg på å forbedre situasjonen, og mye takket være oss, har dette fått plass i handlingsplanen.

Vi mener kommunen må ta en langt mer aktiv rolle som utbygger fremover. Og det er en selvfølge at kommunen som utbygger da også må følge de retningslinjene som er vedtatt i egen areal- og reguleringsplaner.

Samtidig deler vi også Bodahl-Johansens bekymringer om hvordan man har valgt å organisere kommunens nyopprettede eiendomsselskap Isegran Eiendom AS. I et AS risikerer man å ha mindre innsyn og at selskapet jobber mer for profitt enn kommunens målsettinger innen boligpolitikk.

Vår største frykt er at kommunens Isegran Eiendom hiver seg inn i konkurransen med de andre store eiendomsaktørene om å få mest mulig ut av lomma fra innbyggere på boligjakt. Og at man fortsetter den samme strategien som enkelte andre utbyggere ved å bygge ensidige rikmannsghettoer, der resultatet blir at de mest velstående samles i et område.

Isegran Eiendom AS kommuniserer i dag at de jobber for å skape bedre bymiljøer, men vi hører lite om å skape en by for alle innbyggere. Rødt mener kommunen må gi selskapet konkrete retningslinjer for hvordan de skal forhindre segregering og hvordan de skal jobbe for å gjøre det lettere for vanlige folk å komme seg inn på boligmarkedet. Vi mener det også er viktig å vedta retningslinjer for åpenhet rundt driften og samarbeid med kommersielle aktører.

Bodahl-Johansen kritiserer politikerne for å ikke ta debatten om sosial boligpolitikk i det offentlige rom. Men siden Rødt kom inn i bystyret har sosial boligpolitikk vært noe av det vi har skrevet mest om i avisene. Rødts gruppeleder, Hannah Berg, har kommet med en rekke leserbrev der hun trekker frem problemer med dagens boligsituasjon og kommer med forslag til konkrete tiltak som kan gjøre hverdagen enklere for lavtlønnede, enslige og personer i etableringsfasen.

Vi i Rødt mener sosial boligpolitikk har vært fraværende i Fredrikstad kommune. Det har rett og slett ikke eksistert noen gode planer og strategier på dette området. Nå som innbyggerne har vist oss tillit og belønnet oss med plass i byens politiske organer, så er kommunens boligpolitikk selvsagt et av våre fokusområder.

Rødt Fredrikstad gikk til valg på å forbedre situasjonen, og mye takket være oss, har dette fått plass i handlingsplanen. Vi har blant annet forhandlet frem to viktige verbalforslag i handlingsplanen til det rødgrønne samarbeidet i Fredrikstad:

«19. Kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietagere fordi økte utgifter ble kompensert av økt bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er svekket og kommunens politikk har fått økt betydning for våre leietagere.

20. Kommunedirektøren bes om å igangsette utformingen av en ny sosial boligpolitikk som kan bidra til økonomisk innsparing for Fredrikstad kommune. Elementer som blant annet bør vurderes er: – En tredje boligsektor – Leie til eie – Bruk av utbyggingsavtaler og plan- og bygningsloven for å oppnå variert boligbygging»

Det langsiktige hensynet til vanlige folks boligfremtid burde stå høyt på Fredrikstad-politikernes prioriteringsliste. Og Rødt skal fortsette å være en pådriver for at dette blir tilfellet.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken