Etter en grundig og god undersøkelse av de private barnehagene i Fredrikstad, er det meget gledelig at fakta slår fast at disse barnehagene drives godt og i samsvar med barnehageloven med forskrifter.

Som tilsynsmyndighet har Fredrikstad kommune gjennomført en økonomisk risikovurdering av de private barnehagene, det vil si en vurdering om det er sannsynlig at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven, slik at offentlig tilskudd kommer barna til gode. Undersøkelsen viser med tydelighet at offentlige tilskudd og foreldrebetaling i de private barnehagene i Fredrikstad kommer barna til gode, og at det derfor ikke er grunnlag for ytterligere undersøkelser.

Det rødgrønne flertallet med Arbeiderpartiet, SV og kommunistiske Rødt, har dessverre liten tillit til de private barnehagene, og når fakta og virkeligheten ikke stemmer med ideologien – konstruerer man en virkelighet som ikke finnes. I oppvekstutvalget 14. april ble dette tydelig da flertallspartiene ikke hadde tillit til kommunens faglige kompetanse og undersøkelse, eller kommunedirektørens vurdering. Til tross for en grundig risikovurdering som viser at de private barnehagene driftes i tråd med barnehagelovens bestemmelser og at det følgelig ikke er grunnlag for videre undersøkelser, skal de rødgrønne gå til videre undersøkelser, stikk i strid med undersøkelsens funn, samt kommuneadvokaten og kommunedirektørens vurderinger.

Både private og kommunale barnehager er viktige for å sikre mangfold og et godt barnehagetilbud for barna våre. I Fredrikstad er sju av ti barnehager private, og mer enn halvparten av alle barnehagebarn i Fredrikstad går i en god privat barnehage. Til tross for at de private barnehagene får det samme offentlige tilskudd som kommunale barnehager, og undersøkelser nå viser at tilskuddet kommer barna til gode – så forsøkes det å skape et bilde av at de private barnehagene i Fredrikstad skor seg på offentlig velferd. Venstresiden snakker ned og mistenkeliggjør lokale barnehager som har veldig fornøyde foreldre og driftes godt, for 2019 var det dessuten kun tre private barnehager i Fredrikstad som tok ut et moderat utbytte.

Selv dommen i Høyesterett har enkelte på rødgrønn side klart å sette spørsmålstegn ved, her ble det som kjent fastslått at Fredrikstad kommune urettmessig har gitt for lite tilskudd til hvert barn i de private barnehagene. Kommunen har altså «holdt tilbake» store millionbeløp som skulle komme barna i de private barnehagene til gode. Nå må kommunen endre praksis for å behandle offentlige og private barnehager likt, for de private barnehagene har altså fått mindre penger enn det de har krav på.

Det er selvsagt viktig å ha et godt økonomisk tilsyn med private barnehager slik at offentlige tilskudd kommer barna til gode, brudd på barnehageloven skal slås ned på. Derfor er det bra at kommunen følger opp med kvalitativt gode risikovurderinger. Utviklingen i barnehagesektoren har dessuten gjort det mer krevende for den enkelte kommune å føre tilsyn. Nettopp derfor har regjeringen tatt initiativet til å etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager.

I oppvekstutvalget møte 14. april vedtok dog de rødgrønne sin helt spesielle og egenkonstruerte undersøkelse i noe som kan oppfattes og oppleves som en heksejakt på private barnehager i Fredrikstad, noe som urettmessig setter mange barn, foreldre, ansatte og barnehager i et svært dårlig lys. En slik mistillit fortjener ikke de private barnehagene, Høyre støtter derfor KrFs gruppeleder Lino Lubianas betraktninger i FB 21. april fullt ut.