Opprøret mot bomstasjonene griper om seg og ser ut til å bli en stor sak under kommunevalgkampen. Dette er ikke overraskende når vi ser at både lokale og nasjonale politikere, uten å tenke over de familiemessige og mer vidtgående økonomiske konsekvenser, har innført to systemer, bompenger og elbilsubsidier uten å ha sett disse to systemene i sammenheng.

Og hva er så sammenhengen? Jo, de har innført et omvendt Robin Hood-prinsipp. Robin Hood var som kjent en frigangsmann som tok fra de rike og ga til de fattige. I Norge har vi innført et prinsipp for biltrafikken hvor man tar fra de fattige og gir til de rike.

Vi vil i år bli avkrevet ca. 15 milliarder i bompenger, og beløpet vil øke. Samtidig har vår lokale og sentrale politikere innført et subsidiesystem for elbiler som er såvidt omfattende at det er vanskelig å beregne de totale konsekvensene av subsidiene. Jeg ser ikke bort fra at omfanget av alle subsidiene til elbileierne nå er så store de tilsvarer de 15 milliardene som i år skal kreves inn i bompenger. Et enkelt grep vil da være å rive samtlige bomstasjoner og innføre de samme skatte- og avgiftsregler for elbiler som for andre biler.

Det er lett å spå at hylekoret for elbilentusiastene vil komme på banen. Først elbilforeningen og deretter dogmatiske miljøorganisasjoner som ikke er villige til å innse hva de har bidratt til. Bellona med sin tåkefyrste Hauge vil være blant de første i køen.

Hva er så konsekvensen av det motsatte Robin Hood-prinsippet? Bompenger er i utgangspunktet usosialt. De rammer likt den enslige mor med en gammel dieselbil og dårlig råd og som bor slik at hun må kjøre sitt barn til barnehage hver dag og direktøren med kjøregodtgjørelse som ikke bør bekymre seg for bompengene. Subsidiene til elbilene er en støtte til landets økonomiske overklasse. Undersøkelser foretatt i Oslo viser at tettheten av elbiler er vesentlig høyere i Holmenkollåsen enn på østkanten. Hvorfor vil ikke våre politikere og våre miljøorganisasjoner innrømme denne himmelropende urettferdigheten? At elbilene også øker den samlede biltrafikk og dermed økte miljøproblemer er et faktum som det blir for langt å gå inn på her.

Til våre politikere, det kan bli en overraskende interessant valgkamp hvor sikkert også Robin Hood vil stå i fokus, spesielt i Fredrikstad hvor nye bomstasjoner vil bli satt i drift i løpet av høsten.

Les også

Batteribil-eiere med ømme tær og lite empati

Les også

Vi burde juble for hver Tesla