Gå til sidens hovedinnhold

Rita Holberg har gjort seg klar for kontrollutvalget

Artikkelen er over 1 år gammel

Dagens Bodahl på en lørdag: ■ Kontrollutvalgsleder uten bindinger. ■ Etikk og brukerperspektiv i helse og velferd. ■ Ytringsfriheten innebærer at også muslimer må tåle kritikk av sin religion.

Bodahl på en lørdag Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå som Høyres Rita Holberg har kvittet seg med alle sin politiske verv, kan hun gå til vervet som leder av kontrollutvalget med nyvunnen frihet. Det er særlig gledelig at hun traff beslutningen helt uavhengig av det jeg skrev 16. november, slik hun sier til Fredriksstad Blad 27. november.

At hun tar denne beslutningen på et selvstendig grunnlag, tyder muligens på at hun har lært av inhabilitetsdebatten i nettopp kontrollutvalget under varslersaken. Nå bør Rita Holberg bruke all sin stå-på-vilje til det beste for kommunens borgere, velgere og skattebetalere. Hun får en god støttespiller i Miljøpartiets Hennig Aall, og vi får håpe at resten av utvalget følger opp intensjonene som er beskrevet i Kontrollutvalgsboka, og ikke blir nikkedukker for ledelsen i eget parti.

Det er åpenbart mye å ta fatt i. Den sterke kritikken min tidligere kollega Jens Olav Simensen rettet mot rådmannen, forteller oss at også ressurssterke personer ikke når frem mot byråkratiet.

Fredrikstad kommune har for øvrig også opprettet et etikkråd for helse og velferd som skal drøfte saker «som helsepersonell, pasienter, brukere, beboere eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs». Leder for rådet er kommuneoverlegen. (Kilde: Etikkrådets årsmeldingen for 2018). Det er viktig at utvalget blir utfordret til å løfte problemene opp på et etisk nivå.

At brukerperspektivet skal stå sentralt i all pasientbehandling, betyr selvfølgelig ikke at det er pasienter eller pårørende (brukerne) som skal treffe beslutninger om medisinsk behandling. Men brukermedvirkning må føre til at pasienter og pårørende blir trukket inn når behandling skal vurderes og besluttes, og ikke minst når det er snakk om omplassering innenfor kommunens helsetilbud.

Problemet er at brukerperspektivet blir borte bak helsemurene. Når brukerne utfordrer behandlerapparatet kan det også gå prestisje i saken, som igjen fører til unødvendige konflikter.

Dessuten skal alle helseforetak ha sin egne kliniske etikk-komiteer (KEK), der man kan drøfte etiske problemer og dilemmaer som oppstår i forbindelse med pasientbehandlingen. De fleste utvalgene er sammensatt av ansatte i helseforetaket, men det er i hvert fall et organ der et problem kan bli belyst fra flere sider.

Pressens Faglige Utvalg startet også som et faglig utvalg der allmennheten (vi kan kalle dem brukerne) ikke hadde noen plass. Men kritikken mot utvalget («bukken som passet havresekken») tvang frem et krav om at allmennheten måtte få plass i utvalget. Allmennhetene bidrar nødvendigvis ikke med større journalistisk kompetanse, men har brakt inn nye perspektiver inn i et lukket faglig miljø. Paradoksalt nok for en bransje som skriker på åpenhet over for alle andre.

Det er naturligvis stor forskjell på medisinske og journalistiske spørsmål, men høye faglige murer det kan være vanskelig å komme over, finner vi også i helsevesenet.

Men muslimene må i ytringsfrihetens navn akseptere kritikk av både Muhamed og Koranen.

Så til noe helt annet: Det er vel nå klart for de fleste at politiet ikke hadde lovhjemmel til å gripe inn da et SIAN-medlem satte fyr på Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand (SIAN: Stopp islamiseringen av Norge). Politiets oppgave er å beskytte ytringsfriheten ved sørge for at grupper – om man liker dem eller ikke – får ytre seg. Det er alvorlig når politidirektoratet utsteder ordre i strid med bestemmelsene i Grunnloven § 100 om at vi skal kunne ytre oss uten at staten griper inn.

Det kan være krevende å fastholde ytringsfriheten i et demokratisk samfunn. Det er mye vi ikke liker, og terskelen for når vi blir krenket har blitt adskillig lavere etter alt som serveres i sosiale medier. Men vi kan ikke justerer ytringsfriheten i forhold til om ytringen – ord eller ild – er rettet mot muslimer eller kristne.

Muslimene vil også prege Norge. Det er naturligvis ikke pent å brenne koranen, og det for de aller fleste av oss er en dårlig måte å ytre seg på. Men muslimene må i ytringsfrihetens navn akseptere kritikk av både Muhamed og Koranen – også at en liten organisasjon brenner Koranen.

Kommentarer til denne saken