Gå til sidens hovedinnhold

Ringledning i Råde – til glede for alle

Katrine Langgård forsvarer investeringene i ny vannforsyning og de økte gebyrene det medfører. – Vi ønsker derfor å si hva man får for disse pengene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sin artikkel om vannforsyningen i Råde på torsdag, fokuserer Fredriksstad Blad på gebyrøkningen dette vil medføre for innbyggerne i Råde. Vi i Senterpartiet er på ingen måte likegyldige til denne økningen som vil komme fremover, men vil samtidig presisere at beløpene nevnt i FBs artikkel er et estimat.

Det er ingen som vet hva kommunens investeringskostnader vil bli, før investeringene er gjort, og det er heller ingen som vet hvilke synergieffekter ringledningen kan gi, som igjen kan gi utslag i reduserte behov for investeringer andre steder i kommunen. Det er også viktig for oss å presisere at av den totale økningen i gebyrer, er det 600 kroner som er en direkte estimert kostnad knyttet til bygging av ringledningen.

Vi i Senterpartiet har jobbet for en ringledningsløsning i Råde siden 2013, og hadde dette som en av våre viktigste saker i valgkampen. Vi ønsker derfor å si noe om hva man får for disse pengene.

For oss i Senterpartiet handler nemlig ringledning om likebehandling, og like muligheter i hele Råde, ikke bare i Saltnes. Det handler om at alle har rett til rent og nok vann, og at vann er en forutsetning for å kunne ha muligheter til utvikling av egen eiendom, og etablering av næring i hele Råde kommune.

Vi i Senterpartiet mener at byggingen av ringledning er den beste, mest innovative, og på sikt billigste, løsningen for alle innbyggerne i bygda vår. Ved å bygge ringledningen før vannbassenget sikrer vi ikke bare vannforsyningen til Saltnes, men faktisk forsyningen til hele Råde kommune. Vi forebygger eventuelle forsyningsproblemer som vil kunne komme i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor som krysser Tombsletta, vi sanerer kloakken og sikrer vannforsyning i hele Oven-området frem til Rygge-delet, og tilrettelegger dermed også for utvikling av næringslivet i hele denne delen av bygda, både i Saltnes, Tomb og Oven-området. Vi er derfor veldig glade for, stolte av og fornøyde med, vedtaket til kommunestyret på torsdag.

Så ser vi at det er avgjørende at vi får en løsning på de akutte problemene med vannforsyningen i Saltnes umiddelbart, og dette løses nå ved at det settes opp en ny trykkforsterker på Makrellrød. Utfordringen med vannmangel i Saltnes er da løst frem til ringledningen er på plass.

Kommentarer til denne saken