Riksvei 22 rustes opp ved Ise: Null til statlig veiutbygging i Fredrikstad fra 2022 til 2027

Statens vegvesen har ikke satt av penger til opprusting av riksvei 22 mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og heller ikke til riksvei 110 fra Råde til Fredrikstad, i sitt forslag til ny nasjonal transportplan for årene 2022–2027.